Landsbygdsutveckling

Utveckling av tjänster och service i Sandhemsbygden.

Mullsjö kommun ska ha en levande landsbygd. Många bor och arbetar utanför tätorten. För att förbättra service och attraktivitet har ett projekt startats som ska utveckla tjänster och service i Sandhemsbygden.

Tillväxtverket har beviljat kommunens ansökan om stärkt samverkan lokalt för bättre service. Projektet finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ett brett utvecklingsarbete för Sandhem har etablerats kommunen är ansvarig för att driva arbetet. Målet är att på olika sätt hjälpa till att utveckla butiken och bensinmacken, och attraktiviteten runt dessa för att stärka serviceutbudet. Det finns även andra delar som ökad attraktivitet för turism, tomtmark, industrimark och byggnationer som arbetsgrupperna ska se på.

Genom Sandhems framtidsförening har cirka 40 personer engagerats i olika arbetsgrupper:

  • Butiken
  • Föreningsliv
  • Näringsliv
  • Skolan
  • Boende
  • Övrig service

Läs mer om vårt fortlöpande arbete:

Logotyp EU med text: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Leader Östra Skaraborg har sedan 2007 jobbat med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i kommunerna Falköping, Habo, Hjo, Mullsjö, Skövde, Tibro och Tidaholm. Leader Östra Skaraborg är finansierade av EU, staten och de sju ovan nämnda kommunerna och jobbar med stödmedel från Landsbygdsfonden.

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991.I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av platser genomförs mest effektivt av de som bor och verkar där –det kan vara privatpersoner, föreningar, lokala företag och organisationer.

Leader Östra Skaraborg arbete utgår ifrån en lokal utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027 som fokuserar på fyra insatsområden som går i linje med andra strategi- och utvecklingsplaner på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Insatsområdena är:

Fyra insatsområden

För att Leader Östra Skaraborg på bästa sätt ska kunna bidra till attraktiva, levande och hållbara landsbygder har de i sin strategi tagit fram mål och insatsområden för att nå målen. Här beskriver vi de olika insatsområdena.

Näringslivsutveckling & entreprenörskap

Denna insats ska främja hållbar tillväxt, sysselsättning, innovation och entreprenörskap i hela området. Läs mer om Näringsliv och entreprenörskap (Leader Östra Skaraborg) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar besöksnäring & platsutveckling

Denna insats ska utveckla besöksnäringen och de attraktiva platserna som finns i Leader Östra Skaraborgs område. Läs mer om Hållbar besöksnäring och platsutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Östra Skaraborg logga

Kontakt

Senast uppdaterad:
10 maj 2024