Landsbygdsutveckling

Utveckling av tjänster och service i Sandhemsbygden.

Mullsjö kommun ska ha en levande landsbygd. Många bor och arbetar utanför tätorten. För att förbättra service och attraktivitet har ett projekt startats som ska utveckla tjänster och service i Sandhemsbygden.

Tillväxtverket har beviljat kommunens ansökan om stärkt samverkan lokalt för bättre service. Projektet finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ett brett utvecklingsarbete för Sandhem har etablerats kommunen är ansvarig för att driva arbetet. Målet är att på olika sätt hjälpa till att utveckla butiken och bensinmacken, och attraktiviteten runt dessa för att stärka serviceutbudet. Det finns även andra delar som ökad attraktivitet för turism, tomtmark, industrimark och byggnationer som arbetsgrupperna ska se på.

Genom Sandhems framtidsförening har cirka 40 personer engagerats i olika arbetsgrupper:

  • Butiken
  • Föreningsliv
  • Näringsliv
  • Skolan
  • Boende
  • Övrig service

Läs mer om vårt fortlöpande arbete:

Logotyp EU med text: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 januari 2024