Plan för Sandhems utveckling

Arbetet med Sandhems strategiska utveckling pågår på bred front. Kommunstyrelsen har tagit beslut om arbetets ramar. En styrgrupp och ett antal arbetsgrupper är tillsatta. Två konsulter från företager Management Partner AB leder det inledande arbetet med arbetsgrupperna. Målet är på sikt att integrera arbetet, där det är relevant, i befintliga processer och planer.

På den här sidan hittar du anteckningar och andra dokument som är kopplade till arbetet. Sidan fylls på och uppdateras löpande.

Material och dagordning inför nästa möte:

Inför 18-19 oktober (word) , 73.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bakgrunden till projektet, som finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:

EU:s flagga med texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.
Senast uppdaterad:
22 maj 2024