mullsjö logotyp

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. 

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

Byggnadsnämnden är också den nämnd som utövar tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor avseende kommunens fastigheter.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden finns under länken Hitta politiker, (extern länk, öppnas i nytt fönster).


Senast uppdaterad: 2019-01-18 Ansvarig: Karin Talén