mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Mullsjö kommun. I fullmäktige sitter 35 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. 

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att komma och lyssna. Det går även att lyssna på sammanträdena direkt via närradion eller i efterhand via hemsidan. Läs mer om kommunfullmäktiges möten. Tid och plats annonseras i lokalpressen och via www.mullsjo.se. Välkommen!

Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att de ska besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Till sådana ärenden räknas bland annat mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer samt val av nämndsledamöter och revisorer. Kommunfullmäktige väljer även ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Ärenden som tas upp i kommunfullmäktige måste vara beredda av berörd nämnd/utskott och kommunstyrelsen innan de tas upp.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige I Mullsjö kommun består av 35 platser. I valet 2014 blev fördelningen enligt följande:

Centerpartiet 1
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 5
Miljöpartiet de gröna 4
Moderaterna 6
Mullsjö Framtid 5
Socialdemokraterna 9
Sverigedemokraterna 2
Vänsterpartiet 2 

Ledamöter, protokoll och förtroendemannaregister

Länk till information om kommunfullmäktiges ledamöter, protokoll, ljudfiler från sammanträden samt förtoendemannaregistret (Hitta politiker) hittar du i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2017-05-02 Ansvarig: Karin Talén