Anhörigstöd finns för dig

Sol som går igenom trädkronor och illustrerat hjärta

Stödjer du någon som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik?

Är du ung och har en jobbig situation där hemma? Är det mycket konflikter? Tufft när alla jobbar hemifrån? Någon som dricker, tar droger, är våldsam? Någon nära dig som mår psykiskt dåligt?

Vi finns för dig!

För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en närstående, familjemedlem eller kanske en nära vän som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand.

Men du kan också känna oro eller förtvivlan, eller brottas med dåligt samvete och tycka att du aldrig räcker till.

Anhörigskapet kan vara föränderligt och oförutsägbart, och som anhörig står du ofta i beredskap.

Vi utformar stödet efter dina behov. Vilket stöd behöver du?

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Direkt stöd

Anhörigstödets uppgift är att stötta dig som är anhörig. Det görs framför allt genom ett stöd direkt riktat till dig. Det kan vara enskilda stödsamtal, vägledning, information, rådgivning, stödgrupper med mera. Hur stödet ska läggas upp planeras tillsammans med dig.

Indirekt stöd

Indirekt stöd är insatser som den närstående får men som även är till nytta för dig som anhörig. Det kan vara avlastning, boendestöd, korttidsplats, dagverksamhet med mera. Dessa insatser är biståndsbedömda och ansökan görs hos biståndsenheten, se sidan Kontaktlista biståndshandläggarna Länk till annan webbplats.

Vi kan kontakta dig och berätta mer om anhörigstödet i Mullsjö kommun. Fyll i vårt kontaktformulär. Där fyller du i ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom 14 dagar.

Vill du veta mer om Anhörigföreningen i Mullsjö kan du kontakta:

ordförande Ingvar Lindgren 070-242 00 02

vice ordförande Rune Lundström 073- 350 68 44

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
10 januari 2024