Utbildningar och aktiviteter för anhöriga

Sol som går igenom trädkronor

Här ser du vilka utbildningar och aktiviteter anhörigstödet erbjuder. Anhörigstödet i Mullsjö, Habo och Jönköping samarbetar, därför kan det bli blandade grupper och aktiviteterna kan vara på samtliga orter.

Under våren 2022 startar nya grupper för Vuxensyskon!

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när det finns en sjukdom eller funktionsnedsättning med i bilden? Många syskon beskriver känslan av att vara ensamma i sin situation, att det skulle vara skönt att dela sina erfarenheter med andra.

"Fokus på mig, Vuxensyskon"

I gruppen använder vi samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" som innehåller berättelser, teman, övningar och frågeställningar där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv. Du kommer att få tillgång till samtalsmaterialet innan gruppen startar.

Vi träffas på webben

Vi träffas på webben och du kommer få en länk skickad till dig som ger dig tillträde till ett digitalt mötesrum. Det kommer att vara ett videosamtal där alla ser varandra.

Du behöver ha:

Tillgång till dator, surfplatta eller telefon där du kan bli inbjuden till ett digitalt mötesrum. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Nya grupper startar när det finns tillräckligt många anmälda.

Kostnadsfritt att delta.

Anmälan gör du på länken Nationellt kompetenscenter anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eventuella frågor kontakta Helén Öberg anhorigstod@mullsjo.se eller 070-645 54 50

Är du förälder eller annan anhörig till ett barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation? Har ditt barn ADHD/autism eller någon annan form av NPF? I anhöriggruppen kommer ni få möjlighet att diskutera glädje och prövningar tillsammans med andra.

Under träffarna kommer vi att prata om:

  • Förhållningssätt/bemötande när du lever med någon som har NPF
  • Vardagen som anhörig till någon med NPF
  • Min egen hälsa som anhörig
  • Vilket stöd finns?

Anmälan

Helén Öberg, anhörigsamordnare 070 – 645 54 50
Eller till anhorigstod@mullsjo.se

Är du anhörig till, eller står någon nära, med demensproblematik? Det finns en anhöriggrupp för just dig. Här kommer du få möjlighet att samtala med andra i liknande situation, dela erfarenheter och prata om det som känns svårt men också det som är positivt.

Under träffarna kommer vi bland annat prata om:

  • Att stå bredvid men ändå mitt i.
  • Vad kan jag som anhörig ställas inför?
  • Ansvar – vad är rimligt?
  • Bemötande
  • Återhämtning och framtid

Anmälan

Helén Öberg, anhörigsamordnare 070 – 645 54 50
Eller till anhorigstod@mullsjo.se

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 maj 2022