Utbildningar och aktiviteter för anhöriga

Här ser du vilka utbildningar och aktiviteter anhörigstödet erbjuder. Anhörigstödet i Mullsjö, Habo och Jönköping samarbetar, därför kan det bli blandade grupper och aktiviteterna kan vara på samtliga orter.

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när det finns en sjukdom eller funktionsnedsättning med i bilden? Många syskon beskriver känslan av att vara ensamma i sin situation, att det skulle vara skönt att dela sina erfarenheter med andra.

"Fokus på mig, Vuxensyskon"

I gruppen använder vi samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" som innehåller berättelser, teman, övningar och frågeställningar där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv. Du kommer att få tillgång till samtalsmaterialet innan gruppen startar.

Vi träffas på webben

Vi träffas på webben och du kommer få en länk skickad till dig som ger dig tillträde till ett digitalt mötesrum. Det kommer att vara ett videosamtal där alla ser varandra.

Du behöver ha:

Tillgång till dator, surfplatta eller telefon där du kan bli inbjuden till ett digitalt mötesrum. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Nya grupper startar när det finns tillräckligt många anmälda.

Kostnadsfritt att delta.

Anmälan

Nationellt kompetenscenter anhöriga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Eventuella frågor kontakta Helén Öberg anhorigstod@mullsjo.se eller 070-645 54 50

Är du anhörig eller närstående till en person med demenssjukdom?

Då kan det vara skönt att träffa andra i en liknande situation, byta erfarenheter och få svar på frågor och funderingar.

Att vara anhörig och stödja någon som har en minnessjukdom kan vara svårt och påfrestande. Med mer kunskap om sjukdomen, stöd, råd och tips om hur man kan agera i olika situationer kan ibland vara underlättande för dig som anhörig. Du träffar även andra anhöriga i liknande situation. Här kan du ställa alla frågor du funderar över och även dela med dig av dina erfarenheter.

Vi kommer under träffarna att ta upp:

  • Demenssjukdomar – tidiga tecken. Vad ska man vara uppmärksam på?
  • Utredning – Varför bör man utreda? Uppmuntra till utredning. Utredningens olika delar – vem gör vad?
  • De vanligaste demenssjukdomarna: Alzheimers sjukdom, Lewy Body demenssjukdom, Demens vid Parkinsons sjukdom, Frontotemporal demenssjukdom (pannlobsdemens), Vaskulär demenssjukdom.
  • Förvirring och depression
  • Bemötande
  • Vilken hjälp finns att få?

Anmälan

Välkommen med din anmälan till anhörigsamordnare Helén Öberg anhorigstod@mullsjo.se eller 070-645 54 50

Kostnadsfritt att delta.

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 juli 2021