Utbildningar och aktiviteter för anhöriga

Sol som går igenom trädkronor

Här ser du vilka utbildningar och aktiviteter anhörigstödet erbjuder. Anhörigstödet i Mullsjö, Habo och Jönköping samarbetar, därför kan det bli blandade grupper och aktiviteterna kan vara på samtliga orter.

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när det finns en sjukdom eller funktionsnedsättning med i bilden? Många syskon beskriver känslan av att vara ensamma i sin situation, att det skulle vara skönt att dela sina erfarenheter med andra.

"Fokus på mig, Vuxensyskon"

I gruppen använder vi samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" som innehåller berättelser, teman, övningar och frågeställningar där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv. Du kommer att få tillgång till samtalsmaterialet innan gruppen startar.

Vi träffas på webben

Vi träffas på webben och du kommer få en länk skickad till dig som ger dig tillträde till ett digitalt mötesrum. Det kommer att vara ett videosamtal där alla ser varandra.

Du behöver ha:

Tillgång till dator, surfplatta eller telefon där du kan bli inbjuden till ett digitalt mötesrum. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Nya grupper startar när det finns tillräckligt många anmälda.

Kostnadsfritt att delta.

Anmälan gör du på länken Nationellt kompetenscenter anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eventuella frågor kontakta Helén Öberg anhorigstod@mullsjo.se eller 070-645 54 50

Är du förälder eller annan anhörig till ett barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation? Har ditt barn ADHD/autism eller någon annan form av NPF? I anhöriggruppen kommer ni få möjlighet att diskutera glädje och prövningar tillsammans med andra.

Under träffarna kommer vi att prata om:

 • Förhållningssätt/bemötande när du lever med någon som har NPF
 • Vardagen som anhörig till någon med NPF
 • Min egen hälsa som anhörig
 • Vilket stöd finns?

Anmälan

Helén Öberg, anhörigsamordnare 070 – 645 54 50
Eller till anhorigstod@mullsjo.se

Är du anhörig till, eller står någon nära, med psykisk ohälsa? Det finns en anhöriggrupp för just dig. Här kommer du få möjlighet att samtala med andra i liknande situation. Samtalsgruppen vänder sig till vuxna anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa.

Under träffarna kommer vi bland annat prata om:

 • Vad är psykisk hälsa?
 • Vad innebär det att vara anhörig?
 • Vad är rimligt ansvar?
 • Egenvård och återhämtning för dig som anhörig

Anmälan

Helén Öberg, anhörigsamordnare 070 – 645 54 50
Eller till anhorigstod@mullsjo.se

Är du anhörig till, eller står någon nära, med demensproblematik? Det finns en anhöriggrupp för just dig. Här kommer du få möjlighet att samtala med andra i liknande situation, dela erfarenheter och prata om det som känns svårt men också det som är positivt.

Under träffarna kommer vi bland annat prata om:

 • Att stå bredvid men ändå mitt i.
 • Vad kan jag som anhörig ställas inför?
 • Ansvar – vad är rimligt?
 • Bemötande
 • Återhämtning och framtid

Vi träffas vid 5 tillfällen. Nya grupper startar när det finns tillräckligt många anmälda.

Kostnadsfritt.

Det krävs minst 5 deltagare för att starta och max 12 i gruppen.

Har du frågor eller vill anmäla dig? Hör av dig till:

Helén Öberg, anhörigsamordnare 070 – 645 54 50
Eller till anhorigstod@mullsjo.se

Varmt välkommen med din anmälan!

Vill du träffa andra ungdomar?

Går du på högstadiet eller gymnasiet och har någon i din omgivning, en förälder, ett syskon, vän eller annan nära person som är allvarligt sjuk, mår psykiskt dåligt eller har en funktionsnedsättning? Vi erbjuder digitala grupper för dig som vill träffa andra i liknande situation.

Vad händer på gruppträffarna?

I gruppen träffas vi och pratar om hur vi kan hantera svåra situationer, känslor och tankar. Vi provar på olika sätt att hantera stress och oro och funderar tillsammans på vad som känns viktigt i livet. Syftet är att du efter träffarna ska känna dig stärkt. Vi utgår från ett material som heter MeWe och det är en modell för att stötta ungdomar mellan 15-17 år som lever i familjer/miljöer med ohälsa. Du kan läsa mer om MeWe här: anhoriga.se/mewe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan gruppstart vill vi gärna träffa dig digitalt vid ett tillfälle. Då får du också veta lite mera om gruppen. Det kostar inget att vara med.

När?

Gruppen startar när tillräckligt många intresserade är anmälda.

Var?

Digitalt via Teams

Ledare:

Helen Öberg och Sofie Melkner som jobbar med stöd till anhöriga i Habo, Mullsjö och Jönköpings kommun.

Intresseanmälan gör du senast fredagen den 28 oktober genom att maila dina kontaktuppgifter till: anhorigstod@mullsjo.se


Enskilda samtal

BRA-samtal är för dig mellan 7-18 år som är anhörig till någon som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. BRA står för Barns Rätt som Anhöriga. I ett BRA-samtal får du möjlighet att prata med någon utanför familjen om dina frågor och hur du mår och har det. BRA-samtal är till för att:

 • Du ska få information och svar på dina frågor
 • Du ska kunna få den hjälp du behöver
 • Vuxna ska lyssna på dig

Du har rätt att få information och stöd! Hur funkar det?

Först får du lite mer information om BRA-samtal, så att du kan bestämma själv om det är något du vill. Sen fortsätter samtalen - det kan bli ett eller flera. Du bestämmer vad du vill prata om, och om du vill ha med någon på samtalen.

Vill du veta mer?

Hör av dig till: Helén Öberg, anhörigsamordnare 070 – 645 54 50 eller fyll i Kontaktformulär så blir du kontaktad.

Länk: https://www.allmannabarnhuset.se/temaomraden/projekt/bra-barns-ratt-som-anhoriga/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
20 oktober 2022