Länksamling anhörigstöd

Här nedan ser du en samling av bra länkar relaterat till dig som är anhörig.

Afasiförbundet i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Afasiförbundet i Sverige, Afasiförbundet, organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga.

Alzheimerföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är ett stöd och resurs för personer med Alzheimers-och andra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga. Finns till hand för frågor och stöd.

Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående.

Attention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet Attention påverkar inom en rad områden för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

Demensförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.

Nationell kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Parkinsonförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkinsonförbundet är ”Parkinsonsamhällets” paraplyorganisation. Dess syfte är att arbeta för de parkinsonsjukas och deras anhöriga – förbundets primära intressenter, både medlemmars och icke medlemmars – bästa.

RSMH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen - Stöd till anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information, artiklar, publikationer med mera om anhörigstöd.

Strokeförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

STROKE-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation som bildades 1983. Arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Senast uppdaterad:
6 juli 2021