Länksamling anhörigstöd

Här nedan ser du en samling av bra länkar relaterat till dig som är anhörig.

Afasiförbundet i Sverige

Afasiförbundet i Sverige, Afasiförbundet, organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga. Läs mer på webbplatsen Afasiförbundet i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alzheimerföreningen

Är ett stöd och resurs för personer med Alzheimers-och andra kognitiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga. Finns till hand för frågor och stöd. Läs mer på webbplatsen Alzheimerföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående. Läs mer på webbplatsen Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Attention

Riksförbundet Attention påverkar inom en rad områden för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom. Läs mer på webbplatsen Attention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Läs mer på webbplatsen Demensförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell kompetenscentrum för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Läs mer på webbplatsen Nationell kompetenscentrum för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet är ”Parkinsonsamhällets” paraplyorganisation. Dess syfte är att arbeta för de parkinsonsjukas och deras anhöriga – förbundets primära intressenter, både medlemmars och icke medlemmars – bästa. Läs mer på webbplatsen Parkinsonförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Läs mer på webbplatsen RSMH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strokeförbundet

STROKE-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation som bildades 1983. Arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd. Läs mer på webbplatsen Strokeförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
10 januari 2024