Ukraina och läget i omvärlden

Samlad information om Ukraina och läget i omvärlden.

Här finns viktiga länkar med uppdaterad, sann och säker information om omvärldsläget och flyktinghanteringen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Viktiga länkar om omvärldsläget i Ukraina

Alla ukrainska flyktingar ombeds att så snart som möjligt efter ankomst besöka Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Detta gör det möjligt att få hjälp med exempelvis boende, ekonomiskt bistånd och rätt till vård. Det ger också nyanlända barn rätten till skolgång.

Läs mer om Skydd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket

Det gör kommunen just nu

Mullsjö kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och har gott samarbete med myndigheter, frivilligorganisationer och lokala kyrkorna.

Vi fortsätter samla in uppgifter kring stöd som erbjuds till människor från Ukraina som kan komma att söka skydd i vår kommun.

Läs mer om hur du kan hjälpa till

Information till dig som flytt - refugee information

Här finns information på engelska som riktar sig till ukrainska flyktingar.

Information in English

Senast uppdaterad:
7 december 2023