Stöd för nyanlända

Staten har huvudansvaret för att ta emot dig som är nyanländ. Men du möter även kommunen där du bor.

Integrations- och arbetsmarknadsenheten har ansvar för flyktingmottagningen i Mullsjö kommun. De flesta flyktingar kommer till kommunen genom anvisning från Migrationsverkets bosättningsenhet.

Som en del i etableringsplanen får du som är nyanländ kontakt med personal på Integrations- och arbetsmarknadsenheten, som ger information och hjälper till med bostad. Vi erbjuder barn skolgång och vuxna möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) samt att ta del av samhällsorientering på sitt eget språk. Personalen har därefter har en kontinuerlig kontakt med dig som nyanländ under etableringstiden.

Under relaterade länkar har vi samlat länkar till olika webbplatser som på olika sätt jobbar med invandring och integrationsfrågor.

När du som nyanländ får uppehållstillstånd i Sverige ska du så snart som möjligt komma i sysselsättning. För detta finns etableringsprogrammet för nyanlända som sköts av Arbetsförmedlingen. Etableringsprogrammet ska alltid innehålla SFI (svenska för invandrare), arbetsförberedande insatser och information om det svenska samhället, så kallad samhällsorientering.

Vi samarbetar också med Arbetsförmedlingen för att förmedla lediga arbeten och ge stöd till dig som är arbetssökande. Läs mer på sidan Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndighet socialtjänst ansvarar för ekonomiskt bistånd för nyanlända i Mullsjö kommun.

Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som du kan få om du inte kan försörja dig på annat sätt. Alla som är bosatta i Mullsjö kommun och inte har tillräckligt med egna medel att försörja sig har, enligt socialtjänstlagen, rätt att ansöka om bistånd.

Så här ansöker du

Kontakta receptionen för ekonomiskt bistånd på telefon 0392-141 76 
Telefontid: måndag - torsdag klockan 8:00-16:30, fredag 8:00-16:00, lunchstängt alla dagar 12:00-13:00

Om du har svårt för att förstå svenska har du rätt till tolk när du möter myndigheter, till exempel kommunens medarbetare.

Att förstå och att bli förstådd vid kontakter med myndigheter är en självklar demokratisk rättighet.

I Mullsjö kommun använder vi i första hand telefontolkar, men ibland använder vi tolk som sitter med under mötet. Vi ansvarar för att beställa tolk och betalar kostnaden.

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 december 2023