Viktiga länkar omvärldsläget Ukraina

Del av kartan på en jordglob

Här finns viktiga länkar med uppdaterad och bekräftad information om omvärldsläget och mottagandet av skyddssökande personer från Ukraina. Delar av informationen finns på engelska och ukrainska och hjälper dig vidare till mer information på dessa språk.

Det som just nu händer i vår omvärld väcker starka känslor bland både vuxna och barn. På den här sidan har vi samlat viktiga länkar som kan hjälpa dig att ta hand om din oro och att hålla dig uppdaterad med säker information.

Mullsjö kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina

Kommunen har en god samverkan och dialog med Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga kommuner i länet samt andra myndigheter. Vårt grundläggande uppdrag är att upprätthålla samhällsviktig kommunal verksamhet och därför arbetar vi fortlöpande med att bygga upp en god beredskap inför eventuella störningar i samhället.

Försvarsmakten och regeringen är tydliga med att risken för angrepp mot Sverige är låg. Men läget kan förändras och vi följer utvecklingen noga och gör kontinuerliga översyner av hur vi kan fortsätta att leva tryggt och säkert i vår kommun.

Informationsverige.se för nyanlända på ukrainska

På Länsstyrelsernas webbplats för nyanlända, skyddssökande och asylsökande, finns samlad information på flera språk. För de som kommer till Sverige från Ukraina nu, finns information publicerad på ukrainska. Sidan är sedan tidigare publicerad på svenska och ryska och på engelska.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Ett av de viktigaste råden under kriser och samhällsstörningar är att vara försiktig med att sprida information om du inte är säker på att den är tillförlitlig. Var källkritisk, sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Fråga dig vem det är som säger vad, till vem, i vilken kanal, med vilket budskap och varför just nu?

Uppdatera dig med information från säkra källor, se Myndighetsinformation om omvärldsläget. Leta information från flera olika källor för att få en rättvis bild av läget och sprid inte rykten.

Var uppmärksam på felaktig information och sprid inte vidare. Desinformation är ett sätt att vilseleda och skapa otrygghet. Det kan handla om fabricerad och förfalskad information, information från falska och vilseledande institutioner och nätverk, förfalskade nyhetssajter som efterliknar äkta sådana.

Motverka rykten och desinformation:

 1. Följ trovärdiga kanaler
 2. Sprid bara säker information
 3. Sprid inte bilder på drabbade
 4. Använd kontaktvägar som du litar på
 5. Tänk på att viktig information kan dröja

Tips och råd om källkritik, Myndigheten för psykologiskt försvar: Bli inte lurad Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se har tips på vad du bör tänka på när du använder sociala medier vid allvarliga händelser och kriser Om sociala medier i kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källkritik på andra språk

På länsstyrelsernas webbplats informationsverige.se för nyanlända och asylsökande, finns information på nio språk, bland annat information om källkritik som du hittar på sidan Det är viktigt att vara källkritisk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationssäkerhet, din digiatala säkerhet

Höj din digitala säkerhet. Minska risken för att någon få tag i dina kortuppgifter, lösenord eller att du ska drabbas av nätfiske. Öka din kunskap och medvetenhet om de vanligaste hoten, se över och ändra ditt beteende på nätet, kan du minska risken föratt bli drabbad. På MSBs webbsida Informationssäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du råd och tips hur du kan höja din digitala säkerhet.

Länkar till säker information från regeringen och svenska myndigheter om säkerhets- och omvärldsläget:

Protection for people from Ukraine under the temporary Protection Directive

If you have fled from Ukraine, you can find information about the EU’s Temporary Protection Directive on the webbsite of Swedish Migration Agency. You can apply for protec­tion under the Tempo­rary Protec­tion Directive at Migrationsverket, the Swedish Migra­tion Agency.

Information about temporary protection:

If you are a citizen of Ukraine, and have a passport or other ID document, you can apply for protection for you and your family who are in Sweden, via an e-service or visit the Swedish Migration Agency as soon as possible upon your arrival. Infor­ma­tion for persons coming to Sweden from Ukraine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about the security situation around Sweden

How to be prepared for the unexpected

Source criticism

The information we get is never neutral. A source is something or someone from where we get information or facts. We receive information all the time, in many different ways. It's important to be critical and evaluate the sources of information.

Information about source criticism in English can be found at Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. and at Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Informationsverige.se has the same information in several languages, among them English, Russian, Persian, Arabic and Somali.

How to speak to children about the war

On krisinformation.se you can find information about how to speak to children about the war in Ukraine.

Sveriges Radio sänder på ukrainska

Sändningarna innefattar nyheter, men även särskild samhällsinformation i form av enkla guider och tips, exempelvis information om var man vänder sig om man blir sjuk, hur man går tillväga om man behöver skolomsorg för sina barn med mera. 

Sändningarna på ukrainska baseras främst på nyhetsrapporteringen från Ekot och innehåll från Radio Swedens andra språkredaktioner som har vana att skapa program för nyanlända grupper. Programmen sänds via webben och appen Sveriges Radio Play och målsättningen är att påbörja sändningarna i slutet av maj även om inget premiärdatum är bestämt.

Ekot Radio Sweden

Ekot Radio Sweden sänder nyheter på flera språk för nyanlända och är en del av Ekot. Vi publicerar nyheter och information om samhället Sverige alla veckodagar på sju språk: arabiska, farsi/dari, tigrinja, kurdiska, somaliska, engelska, lätt svenska, plus en daglig podd på ryska om kriget i Ukraina.

Läs mer om Sveriges Radio språkutbud här: Sveriges Radio gör program på fler än tio språk Länk till annan webbplats.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller har ansökt om asyl, ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, dock senast en månad efter ankomsten.

Så här gör du för att söka grundskola (förskoleklass - årskurs 9):

 1. Registrera barnet/ungdomen som flykting hos Migrationsverket på sidan Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Ansök om plats i skolan via e-tjänst Inflyttningsanmälan - Mullsjö kommun (mullsjo.se) Länk till annan webbplats.
 3. Skolan kontaktar vårdnadshavare och gör en kartläggning av barnets/ungdomens skolkunskaper
 4. När barnet fått beslut från Migrationsverket sker placering i klass på grundskola i kommunen.

Så här gör du för att söka gymnasieskola:

 1. Registrera barnet/ungdomen som flykting hos Migrationsverket på sidan Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Ansök om plats i gymnasieskolan genom att kontakta Abdulkadir Mahamed:
  0392-146 26
  abdulkadir.mahamed@mullsjo.se
 3. Mottagningsenheten för gymnasieskolor kontaktar vårdnadshavare och gör en kartläggning av barnets/ungdomens skolkunskaper
 4. När ungdomen fått beslut från Migrationsverket sker placering antingen på gymnasieskola eller språkintroduktion. Mullsjö har inget eget gymnasium, skolgång sker i Jönköpings kommun.

Har du frågor om skolgång för barn och ungdomar från Ukraina, kontakta Jenny Albers:

jenny.albers@mullsjo.se
0392-141 90

På webbplatsen Krisinformation.se på sidan Om oron för krig — frågor och svar för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du samlad information om omvärldsläget. Informationen riktar sig till barn och unga, men ger även dig som vuxen en tydlig bild av det som händer just nu.

Det är vanligt att bli orolig vid allvarliga händelser och av rapporteringen om säkerhetsläget i Europa. Du är inte ensam och det finns stöd till din hjälp.

Prata om din oro och hur du känner dig

Det är bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner.

På krisinformation.se hittar du kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl:

Vi får många frågor kring skyddsrum och vad man ska tänka på.

I Mullsjö kommun har vi ett skyddsrum med 78 platser. Det beror på att vi inte är garnisonsort såsom Skövde, Karlsborg med flera och inte heller har försvarsindustri som till exempel Tidaholm tidigare hade. Därför har vi inte heller VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) i form utomhuslarm, en tjutande tyfon, så kallad "Hesa Fredrik".

Viktigt meddelande får du via Sveriges Radio P4 Jönköping och via TV. Det finns fler kanaler med viktig information på sidan Information vid kris.

Karta över skyddsrum i Sverige finns på MSBs webbsida­­­ MSB:s skyddsrumskarta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället behöver du själv ha en egen beredskap och kunna ordna med vatten, mat och värme. På vår webb hittar du tips för din egen krisberedskap Din beredskap – vad kan du göra?

Hos MSB hittar du mer information:

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 december 2023