Parkeringstillstånd

Här får du som är folkbokförd i Mullsjö kommun och har mycket svårt att gå information om hur du ansöker om parkeringstillstånd på grund av rörelsehinder.

I Mullsjö kommun kan du som är rörelsehindrad ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade, exempelvis om du kör bil men har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan fordonet och målpunkten. Tillståndet är till för att du ska kunna parkera närmare ditt resmål, din arbetsplats eller bostad.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Om du kör bil men har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan fordonet och målpunkten kan du ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare kan du bara få parkeringstillstånd om du behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet. I normala fall anses föraren kunna lämna av en passagerare som väntar medans fordonet parkeras och i detta fall godkänns inte parkeringstillstånd för passagerare.

För att ansöka om parkeringstillstånd i Mullsjö kommun skall du vara folkbokförd i kommunen. Vid en komplett ansökan ligger handläggsningstiden på 4-6 veckor.

Det är du som ansöker som ansvarar för att din ansökan är komplett när den lämnas in.
Det som krävs är att alla uppgifter i e-tjänsten stämmer, att vi får in ett korrekt läkarintyg i original med gångtest samt att du bifogar din namnteckning och ett aktuellt foto.

Ansök genom att gå in på e-tjänsten nedan.

För dig som inte har BankID

För att skicka in en ansökan via våran e-tjänst krävs att du har Bank Id. Om du inte har BankID kan du skicka in din ansökan via blankett. Kontakta då Administratören. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Tillståndet gäller högst i fem år men kan variera beroende på vilket rörelsehinder man har. Tillståndet kan inte förlängas utan du måste alltid lämna in en ny ansökan. Detta innebär att en bedömning görs utan hänsyn till tidigare bedömning och ett nytt läkarintyg med gångtest måste lämnas vid varje ansökningstillfälle.

Ett utgångsdatum är ditt tillstånd inte giltigt.

För att kunna parkera på platser som är reserverade för personer med rörelsehinder krävs ett giltigt parkeringstillstånd. Tillståndet ska ligga väl synligt i framrutan när du parkerar. Tillståndet är personligt och gäller för antingen förare eller för passagerare enligt vad som anges på tillståndet.

Om du har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du:

  • Parkera under högst tre timmar i följd där lokala trafikföreskrifter förbjuder parkering
  • Parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
  • Parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
  • Parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som är angiven på platsen
  • Parkera under högst tre timmar på gågata.

 

  • På privat mark (kvartersmark) eller i garage om inte ägare medgivit det.
  • Där det är förbjudet att stanna.
  • På plats för visst ändamål som lastplats, taxiplats, vändplats
  • På hållplats för buss
  • På huvudled

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 mars 2024