Bidrag till enskilda vägar

Vägar som inte är allmänna sköts ofta av privatpersoner, vägföreningar eller vägsamfälligheter. Dessa vägar kallas normalt för enskilda vägar .

Enskilda vägar

Enskilda vägar delas in i två olika kategorier. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för att bli beviljad bidrag vänligen kontakta Tekniknisk chef.

Statligt bidrag till enskilda vägar sköts av Trafikverket. Utöver det statliga bidraget utbetalar Mullsjö kommun ytterligare 10 procent av Trafikverkets beräknade driftskostnad för den del som ligger innanför kommungränsen. Ansökan om driftbidrag behöver därför inte lämnas in. 

Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg. Maximalt bidragsbelopp är för närvarande 2,50 kronor per meter väg, det minsta belopp som betalas ut är 250 kr. Vägen får inte vara berättigad till statsbidrag. För att få bidrag måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt.

Underhållsbidrag för enskild utfartsväg kan sökas genom att fylla i ansökningsblanketten Ansökan vägbidrag (pdf) , 232 kB, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Besöksadress

  Kyrkvägen 34, 565 31 Mullsjö

  Postadress

  Box 47, 565 21 Mullsjö

 • André Karlsson

  Samhällsbyggnadschef

  0392-141 55

  andre.karlsson@mullsjo.se

  Besöksadress

  Kyrkvägen 34

Senast uppdaterad:
1 september 2022