Trafiksäkerhet

Grönskande träd, buskar och häckar kan vara en trafikfälla. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri kring din trädgård för en säker trafik.

Fri sikt i gatukorsning

Det finns krav på att hålla fri sikt i gatukorsningar. Den som kör ska i god tid kunna upptäcka korsande fordon och hinna stanna.

Du som fastighetsägare ska se till att växtligheten på din tomt inte skymmer sikten, döljer vägmärken eller försvårar framkomligheten för den som går, cyklar, kör bil eller gaturenhållningsfordon.

Utfart och korsning med klippta häckar

Vid utfart bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatan. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cenitmeter. Kontrollera att man ser minst 10 meter runt hörnet.

Hastighet

För att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och buller har en hastighetsöversyn inom Sandhem och Mullsjö tätorter gjorts.

  • Hastighetsöversynen innebär att vi skyltar om från 50 till 40 (i vissa fall till 60) och från 70 till 60 inom tättbebyggt område.
  • Grundtanken i hastighetsöversynen har varit att den nya hastigheten i tätort bör vara 40 km, med vissa avvikelser. Vissa av gatorna har så god standard att vi kan höja hastigheten till 60 km.
  • De nya hastigheterna är framtagna med hjälp av Säker Trafik i Jönköpings län AB och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Läs mer om NTF på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Trafikverkets handbok Rätt fart i staden har använts i arbetet med att ta fram nya hastigheter, läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra trafiksäkerhethöjande åtgärder som gjort:

  • Förhöjd plankorsning i korsningen Gunnarsbovägen och Skolgatan.
  • Vägbulor på Sjövägen.
  • Breddad trottoar för gångtrafikanter på Gunnarsbovägen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 april 2022