Parkering

I Mullsjö kommun är alla allmänna parkeringsplatser avgiftsfria.

Under vardagar kan du parkera ditt fordon på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Mullsjö kommun under högst 24 timmar i följd.

Lördag, söndag och vardag före en helgdag och på helgdagar får fordon parkeras på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Mullsjö kommun fram till nästkommande vardag.

De lagar som styr parkering finns i de lokala trafikföreskrifterna på Transportstyrelsens webbplats och i trafikförordningen, 3 kapitlet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information såsom lokala trafikföreskrifter, se Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsböter

Felparkerade bilar får parkeringsböter, där avgifterna i första hand tillfaller Mullsjö kommun.

Har du fått parkeringsböter som du anser är felaktig ska du vända dig till Polisen, det är de som handlägger överklaganden.

Övervakningen av parkeringar sker under oregelbundna tider under dagtid.

Parkeringsvakterna gör rutinmässiga kontroller. Ingen parkeringsskiva behövs. Det kommer istället att göras en ventilkontroll, vilket innebär att dokumentation görs utifrån däckventilernas läge före och efter kontrollerad tidsperiod.

Det är Securitas Sverige Ab, Region Öst, Västra Småland som utför övervakningen på uppdrag av Mullsjö kommun.

Det är olika avgifter som beroende på vilken trafikförordning som felparkerare bryter mot. Avgifterna är i grunden samma som i Habo kommun: 400 kronor, 700 kronor eller 900 kronor.

Är du rörelsehindrad men kör bil?, då kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Med parkeringstillståndet kan du parkera närmare färdmålet. Tillståndet kan utfärdas både till dig som själv kör, och för dig som är rörelsehindrad och som behöver hjälp av föraren även utanför bilen.

För dig som är rörelsehindrad och inte kör bil själv utfärdas parkeringstillstånd bara om du regelbundet behöver hjälp utanför bilen. 

Läs mer och fyll i ansökan på sidan Parkeringstillstånd

Kartbild över parkeringsplaster i Mullsjö

Se Karta med markerade parkeringsplatser i Mullsjö (pdf) , 1 MB, öppnas i nytt fönster. där du kan parkera.

På vardagar:

Du kan parkera ditt fordon på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Mullsjö kommun under högst 24 timmar i följd.

På helger:

Lördag, söndag och vardag före en helgdag och på helgdagar får fordon parkeras på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Mullsjö kommun fram till nästkommande vardag.

På kartan finns det markerade parkeringsplatser där du kan parkera.

1. Parkeringen Öster om Järnvägsgatan 29

Med infart från Järnvägsgatan gäller högst 1 timme i sträck. Tidsbegränsningen gäller vardagar utom vardagar för sön och helgdag mellan klockan 08:00 – 18:00 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 08:00 – 13:00.

2.A Parkeringsplatsen på Järnvägsgatan 29

Torgyta mellan kommunhuset och vårdcentralen, får på markerad plats endast sådana fordon parkeras som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd stå i 3 timmar samt

2.B Parkeringsplatsen På Järnvägsgatan 29

Torgyta mellan kommunhuset och vårdcentralen, får på markerad plats fordon parkeras i högs 30 minuter mellan klockan 09-21

3.A Parkeringsplatsen väster om kommunhuset med infart från Västra Torggatan

Där får på 2 markerade platser endast sådana fordon parkeras som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd i 3 timmar i sträck.

3.B Parkeringsplatsen väster om kommunhuset med infart från Västra Torggatan

På parkeringsplatserna på den norra sidan får fordon parkeras under högst 2 timmar.

3.C Parkeringsplatsen väster om kommunhuset med infart från Västra Torggatan

På parkeringsplatserna på den södra sidan får fordon parkeras under högst 12 timmar.

  1. På parkeringsplatsen ut med lokalgatan Järnvägsgatan 11-25 får fordon parkeras under högst 12 timmar. Detta gäller samtliga förutom en parkering som är 7 dygn
  2. På parkeringsplatsen vid Kyrkvägens södra sida mellan Källstigen och 80 m öster ut får fordon parkeras under högst tre timmar i följd på markerade platser bortses från dom två sista platserna vid Kyrkvägen 7 som är 30 minuter. Tidsbegränsningen gäller vardag klockan 06.00-18.00

6.A Parkeringsplatsen vid Kyrkvägens

På södra sidan mellan Krons väg och infarten till vårdcentralens huvudentré och på Kyrkvägens norra sida mellan infarten till Kyrkvägen 4 och infarten till vårdcentralens huvudentré får fordon parkeras under högst två timmar i följd på markerade platser. Tidsbegränsningen gäller vardag klockan 06:00-18:00

6.3 Parkeringsplatsen vid Kyrkvägens 1

Vid vårdcentralens huvudentré, får på markerade platser endast sådana fordon parkeras som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd

7. Parkeringsplatsen vid Kronsväg på dom 26 övre platserna

Där får fordon parkeras under högst 48 timmar i följd.

8. Parkeringen på Brunnsvägen

Där får fordon parkera.

9. Parkeringsfickan på Skolgatans norrsida

Mellan Gunnarsbovägen och Ängsgatan får fordon parkeras högst 30 minuter i följd

10. Parkeringsplatsen på Strandvägen 8 Landhs konditori

Fordon får parkera under högst 2 timmar i följd.

11. Vid pendlarparkeringen på Strandvägen

Där får fordon parkera.

Kontakt

Senast uppdaterad:
23 november 2022