Parkering

I Mullsjö kommun är alla allmänna parkeringsplatser avgiftsfria.

Under vardagar kan du parkera ditt fordon på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Mullsjö kommun under högst 24 timmar i följd.

Lördag, söndag och vardag före en helgdag och på helgdagar får fordon parkeras på allmän plats eller på allmän gata inom tättbebyggt område i Mullsjö kommun fram till nästkommande vardag.

De lagar som styr parkering finns i de lokala trafikföreskrifterna på Transportstyrelsens webbplats och i trafikförordningen, 3 kapitlet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information såsom lokala trafikföreskrifter, se Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsböter

Felparkerade bilar får parkeringsböter, där avgifterna i första hand tillfaller Mullsjö kommun.

Har du fått parkeringsböter som du anser är felaktig ska du vända dig till Polisen, det är de som handlägger överklaganden.

Övervakningen av parkeringar sker under oregelbundna tider under dagtid.

Parkeringsvakterna gör rutinmässiga kontroller. Ingen parkeringsskiva behövs. Det kommer istället att göras en ventilkontroll, vilket innebär att dokumentation görs utifrån däckventilernas läge före och efter kontrollerad tidsperiod.

Det är Securitas Sverige Ab, Region Öst, Västra Småland som utför övervakningen på uppdrag av Mullsjö kommun.

Det är olika avgifter som beroende på vilken trafikförordning som felparkerare bryter mot. Avgifterna är i grunden samma som i Habo kommun: 400 kronor, 700 kronor eller 900 kronor.

Har du speciella rörelsehinder och kör bil? Då kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Med parkeringstillståndet kan du parkera närmare färdmålet. Tillståndet kan utfärdas både till dig som själv kör, och för dig som är rörelsehindrad och som behöver hjälp av föraren även utanför bilen.

För dig som är rörelsehindrad och inte kör bil själv utfärdas parkeringstillstånd bara om du regelbundet behöver hjälp utanför bilen. 

Läs mer och fyll i ansökan på sidan Parkeringstillstånd

Kartbild över parkeringsplaster i Mullsjö

Se Karta med markerade parkeringsplatser i Mullsjö (pdf) , 1 MB, öppnas i nytt fönster. där du kan parkera.

På vardagar:

Du kan parkera ditt fordon på allmän gata inom tättbebyggt område i Mullsjö kommun under högst 24 timmar i följd.

På helger:

Lördag, söndag och vardag före en helgdag och på helgdagar får fordon parkeras på allmän gata inom tättbebyggt område i Mullsjö kommun fram till nästkommande vardag.

På kartan finns det markerade parkeringsplatser där du kan parkera.

1. Parkeringen Öster om Järnvägsgatan 29 (Kommunhuset)

Med infart från Järnvägsgatan gäller högst 1 timme i sträck. Tidsbegränsningen gäller vardagar utom vardagar för sön och helgdag mellan klockan 08:00 – 18:00 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 08:00 – 13:00.

2. Parkeringsplatsen på Järnvägsgatan 29

Torgyta mellan kommunhuset och vårdcentralen.En markerad plats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, parkeringstid högst 3 timmar.

En markerad plats för fordon, parkeringstid högst 30 minuter mellan 09-21.

3. Parkeringsplatsen väster om kommunhuset

2 markerade platser för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, parkeringstid högst 3 timmar i sträck.

På övriga parkeringsplatser får fordon parkeras under högst 2 timmar.

4.Parkeringsplatser utmed Järnvägsgatan 11-25

På markerade platser får fordon parkeras under högst 12 timmar. Detta gäller samtliga förutom en parkering (öster om vattentornet) som är 7 dygn.

5.Parkeringsplats vid Kyrkvägen (vid Kyrkans hus)

På markerade platser på gatans södra sida får fordon parkera högst tre timmar,förutom två platser vid Kyrkvägen 7 där 30 minuter parkeringstid gäller.
Tidsbegränsningen gäller vardag klockan 06.00-18.00

6.A Parkeringsplatsen mellan Krons väg och Gunnarsbovägen

På markerade platser får fordon parkera under högst 2 timmar i följd.
Tidsbegränsningen gäller vardag klockan 06:00-18:00

6.B Parkeringsplatsen vid Kyrkvägen 1 (gamla vårdcentralen)

En markerad plats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.
På övriga markerade platser får fordon parkeras under högst 2 timmar
mellan 06:00-18:00.

7. Parkeringsplatsen vid Krons väg (övre parkeringen)

Fordon få parkeras under högst 48 timmar i följd.

8. Parkeringen på Brunnsvägen

Fordon får parkera på markerade platser.

9. Parkeringsfickan på Skolgatans norra sida

Mellan Gunnarsbovägen och Ängsgatan får fordon parkeras högst 30 minuter i följd.

10. Parkeringsplatsen på Strandvägen 8 (Landhs konditori)

Fordon får parkera under högst 2 timmar i följd.

11. Vid pendlarparkeringen på Strandvägen

På markerade platser får fordon parkera under högst 24 timmar i följd.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023