Belysning

Närbild på gatubelysning utmed Järnvägsgatan i Mullsjö

I Mullsjö kommun lyser 2500 lampor utmed våra gator, gång- och cykelvägar. Belysningen tänds av automatiskt vid skymning och släcks vid gryning.

Offentlig belysning

Reparation

Alla lampor kontrolleras 1 gång under månaderna januari, februari, april, augusti, oktober, november och december. Underhållet sköts av Gata/parkenheten.

Felanmälan

Upptäcker du något som är fel med vår belysning kan du göra en felanmälan. Använd e-tjänsten felanmälan som gäller kommunens belysning, fastigheter, gator, vägar, vatten och avlopp.

I akuta lägen utanför kontorstid ring SOS Alarm

Telefon: 036-13 71 43

Gårdsbelysning

Investeringsbidrag till gårdsbelysning

Mullsjö kommun ger ett engångsbidrag till gårdsbelysning på enskilda fastigheter utanför detaljplanerat område. Med utanför detaljplanerat område menas att det inte finns detaljplan som styr exempelvis byggnationer. Du kan själv se om din fastighet är utanför detaljplanerat område via kommunkartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få bidraget behöver din fastighet vara placerad längre än 50 meter från allmän belysning och att belysningen placeras så att det lyser upp till gårdsplan och uppfart eller liknande.

Du kan få högst 1000 kronor i engångsbidrag per belysningspunkt som är knuten till din fastighet. Du som fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av din belysning.

Ansökan

Ansökan om investeringsbidraget för gårdsbelysning ska göras av dig som fastighetsägare.
I ansökan ska behörig elinstallatör beskriva ljuspunkternas utformning och intyga att de är installerade på ett korrekt sätt. Ansökningsblanketten Ansökan gårdsbelysning (pdf) , 320.8 kB, öppnas i nytt fönster. skickas till Gata-/parkenheten.

När vi har granskat din ansökan och se att alla krav uppfyllda kan du få ditt bidrag. Reglerna finns att läsa Bestämmelserna för ansökan om gårdsbeslyning (PDF) , 53.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 februari 2024