Installera eldstad, rökrör eller vedeldad bastu

För att få installera, byta eller ändra en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till Plan- och byggenheten.

Nyinstallation av eldstad, rökrör och vedeldad bastu

Önskar du installera en ny eller ändra en befintlig eldstad, rökrör eller vedeldad bastu, behöver du ansöka om en anmälan till byggnadsnämnden. Om rökröret påverkar byggnadens utseende och placeras i byggnadens fasad, behöver du ansöka om bygglov för en fasadändring.

Läs om hur du ansöker lov- eller anmälan på sidan Sök lov- eller anmälan

Är du osäker på om din åtgärd kräver bygglov eller anmälan, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När krävs bygglov?

Vi på kommunen prövar bland annat om eldstaden kräver bygglov och om den följer de lagar som finns. Är din konstruktion komplicerad kallar vi till tekniskt samråd.

Om en skorsten tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Byta ut en befintlig braskamin

Byter du ut en befintlig braskamin till en ny med likvärdig prestanda och att du ansluter till befintlig skorsten/rökkanal krävs ingen ny anmälan. Sätter du däremot in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad ska du lämna in en anmälan.

Ändringar som påverkar sotningen

Om du till exempel byter uppvärmningsanordning ska du anmäla detta till kommunens entreprenör.

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 april 2024