Elda rätt och säkert i din eldstad

En eld brinner i en braskamin. Under kaminen ligger ved. Till höger syns ett matbord med stolar.

Här får du information hur du eldar säkert i din eldstad. Du får veta hur mycket du får elda och hur du förvarar askan på ett tryggt sätt.

Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1400 bränder i Sverige som beror på eldstäder eller skorstenar. Det finns en del att tänka på om du ska elda i din eldstad för att undvika brand.

Innan du börjar elda ska du se till att du:

 • läst instruktionerna för din eldstad och,
 • vet hur mycket eldstaden tål och vad den är dimensionerad för.

Det är viktigt att känna till hur du ska elda i din eldstad, vedpanna, braskamin, kakelugn eller öppen spis. Eldar du rätt så minimerar du risken för soteld eller överhettning. Du minskar också utsläppen och bidrar till att luften blir bättre där du bor.

Kommunens upphandlade sotare har register över samtliga godkända eldstäder i kommunen. Du kan alltså kontakta sotaren för att ta reda på om din eldstad är godkänd.

En gammal eldstad som inte har varit i bruk på länge måste kontrolleras innan användning.

Om du är nyinflyttad i ett hus med befintlig eldstad, kolla upp om du får elda i den samt lär dig hur den fungerar.

Eldar du ett par gånger i månaden i din kamin under vintern, så kallad myseldning, så ska din eldstad sotas var tredje år. Du som eldar oftare och mer än en kubik (ca 500 kg) per år, behöver ha eldstaden sotad varje år. Om du eldar några kvällar i veckan kommer du snabbt upp i volym.

Om du har börjat elda mer än tidigare behöver du kontakta sotaren. Det är viktigt att ändra fristen på sotning av eldstaden för att förebygga problem med exempelvis för mycket sot. Sotaren avlägsnar även brandfarlig tjärbeläggning för att minska risken för soteld i eldstad och skorsten.

Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen. En eldstad kräver mycket syre för att fungera ordentligt, annars kan det lätt ryka in och lukta kraftigt. I själva upptändningsfasen kan det krävas att bostadens friskluftsventiler, eller ett fönster, öppnas för att släppa in extra luft och därmed öka draget i skorstenen.

Installerar du en rökgastermometer så får du kontroll på att temperaturen i rökkanalen inte blir för hög. Max 350 grader. Använd spjället rätt så att inte temperaturen blir för hög.

Genom att korslägga veden och tända den i toppen kan du elda på ett sätt som ger jämn förbränning och minskar utsläppen från eldningen markant.

 • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
 • Se till att du har fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning om något skulle hända.

Aldrig

 • Spillbitar av plankor och brädor från gamla byggprojekt
 • Impregnerat trallvirke
 • Målat virke
 • Blött/fuktigt virke

Ovanstående virke/ved kan öka risken för skorstensbrand. Det kan ge högre värme, ge giftiga utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Detta typ av virke ska istället lämnas till kommunens återvinningscentraler.

Veden du eldar med ska vara torr, gärna lagrad i minst 1 år, och innehålla max 20 procent fukt. Det finns också fuktmätare att köpa om du vill mäta vedens fukthalt.

Rekommenderad vedmängd, för exempelvis en kamin, är cirka 2,5 kg torr ved per timme. Elda inte längre än 3-4 timmar åt gången. En tumregel är att låta eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda på nytt.

Om du köper ved i säck kan det vara lämpligt att förvara den inomhus ett par dagar innan eldning så att den blivit ordentligt rumstempererad.

Det går bra att elda både björk, lönn och bok, men undvik ek då detta ger mycket höga temperaturer som i längden kan vara skadligt för din eldstad och skorsten. Även gran och tall går utmärkt att elda, men dessa träslag sprätter ofta gnistor så se till att ha ett ordentligt gnistskydd framför eldstaden.

Ved torkar bara några centimeter om året. Det är viktigt att kapa veden så att den torra luften kommer åt att torka den från alla håll. Strax före lövsprickningen är veden som torrast.

Fuktig ved skapar en beläggning av sot och tjära i kanalerna vilket ökar risken för skorstensbrand.

Pelletsbriketter och andra typer av pressad flis har mycket högt värmevärde och kräver en eldstad som är godkänd för det.

I instruktionen står max tillåten vedmängd som får eldas per timme. Tre kilo ved brukar vara max för de vanligaste eldstäderna. Tre kilo ved är inte mycket utan kan jämföras med tre lite större vedklabbar ungefär. En eldstad med tillhörande rökkanal är inte gjorda för att klara mer än tre kilo ved per timme.

Om du hela tiden fyller på med ved i brasan så kommer temperaturen i skorstenen att öka drastiskt och det kan leda till överhettning. Det i sin tur kan leda till att det börjar brinna. Även om man bara ökar från tre till fyra kilo ved i timmen så kommer rökgastemperaturen att snabbt passera den godtagbara temperaturgränsen med flera hundra grader. Detta innebär att man inte ska lägga in mer ved även om det bara är glöd kvar (källa: MSB).

En kubikmeter ved väger ungefär 500 kg. Eldar du fyra timmar om dagen innebär det att en kubikmeter björkved skulle räcka ungefär i en och en halv månad.

Varje år orsakas ett antal bostadsbränder av aska som har förvarats eller hanterats fel. Aska ska förvaras ett plåtkärl, plåthink, plåtburk med ett tätt lock.

Tänk på att det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, så se till att kärlet ställs på ett underlag som inte kan börja brinna (sten, grus, asfalt). Dammsug aldrig upp askan. Tänk på att aska svalnar mycket långsamt!

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Larma genom att ringa SOS Alarm 112
 • Invänta räddningstjänsten och kontrollera under tiden skorstenen, speciellt vid bjälklag, vinden och taket.

Det finns inga generella förbud mot vedeldning, men du bör alltid ta hänsyn till dina grannar. Om du får reda på att din granne störs av din eldning behöver du se till att störningen upphör. Problemet når enklast sin lösning genom god dialog mellan grannar.

Elda vid rätt väderlek

För att inte störa dina grannar ska du se efter vart vinden blåser och med vilken styrka. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag vid så kallad inversion. Då sprids inte rökgaserna ordentligt och del finns risk att de går ner mot marken. Lufttillförseln bör alltid vara god när du eldar.

Störs du av att din granne eldar?

Kontakta grannen eller den som orsakar störningen. Denna typ av problem når enklast sin lösning genom god dialog mellan grannar. Du kan också vända dig till din villaförening eller om det finns en samfällighet i området. Om inget annat hjälper kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning.

Senast uppdaterad:
25 april 2024