Frister, tidsintervall för brandskyddskontroll

Här finns information om hur ofta din eldstad, förbränningsanordning, ska kontrolleras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bestämt vilka objekt som ska omfattas av brandskyddskontroll och vilka intervaller brandskyddskontroll ska genomföras.

Objekt som omfattas av krav på kontroll:

 • Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna
 • Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar
 • Lokaleldstäder
 • Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Här följer frister för brandskyddskontroll för olika objekt:

Kontroll en gång vart tredje år

 • Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.

Kontroll en gång vart 6:e år

 • Eldning sker med pellets i helautomatisk, standardiserade anläggningar som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.
 • Pannor där eldning sker i mycket begränsad omfattning, vanligen vid några enstaka tillfällen per år. Exempel kan vara reservpannor och pannor som används för så kallad spetsvärme, till exempel värmepumpsanläggningar.
 • Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.
 • Pannor som eldas med annat bränsle än fast bränsle eller tung eldningsolja.

Kontroll en gång vart tredje år

 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja.

Kontroll en gång vart 6:e år

 • Eldstäder där eldning sker i minder omfattning för enskilt hushåll eller eldstäder som finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

Kontroll en gång vart tredje år

 • Eldstäder som eldas med fast bränsle.

Kontroll en gång vart 6:e år

 • Eldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.
 • Elstäder som eldas uterslutande med gas.
 • Eldning sker med pellets i eldstäder som är helautomatiska och speciellt konstruerad för eldning med pellets.

Kontroll en gång vart annat år

 • Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt
  hushållsbehov.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024