Ventilation

Luften inomhus måste kontinuerligt bytas ut mot renare luft. Dålig ventilation kan bidra till hälsoproblem som allergi eller andra överkänslighetsreaktioner. Det kan också medföra att radonhalten blir högre. Risken för att du ska få fukt- och mögelskador ökar också om ventilationen fungerar dåligt.

  • Det bildas fukt på fönstren inomhus.
  • Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr.
  • Matos kommer in från grannlägenheten genom utsugningsventilen.
  • Det "tar emot" då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck).
  • Det tar mer än 15 minuter för imma att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch.

Om det blir fel på ventilationen ska det åtgärdas av fastighetsägaren.

Om du misstänker en fuktskada eller att ventilationen är dålig ska du först kontakta fastighetsägaren. Det är viktigt att fastighetsägaren först får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du kontaktar miljöförvaltningen.

Det är fastighetsägaren som ska kunna visa att verksamheten sker utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Kraven som miljöförvaltningen ställer på fastighetsägare är minimikrav för att inomhusmiljön i bostäderna inte ska riskera att orsaka hälsoproblem för de boende. Får du ingen hjälp av fastighetsägaren, trots att du tagit kontakt med ansvarig person, kan du anmäla ditt ärende till miljöförvaltningen via sidan Anmälan om olägenhet/klagomål.

Som boende måste du också ta ditt ansvar för att ventilationen ska fungera så bra som möjligt, till exempel genom att se till att alla ventiler är öppna och rengjorda.

Byggnadsnämnden i Mullsjö kommun ansvarar för tillsyn av OVK. Du skickar ditt OVK protokoll till OVK@mullsjo.se. Om du har frågor gällande OVK, är du välkommen att kontakta plan- och byggenheten.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024