Fukt och mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också kan visa sig genom mögellukt, färg som flagnar eller tapet eller mattor som bubblar sig.

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det handlar ibland om fel som uppstått vid projekteringen och/eller när huset byggdes. Genom åren har vi också ändrat våra vanor, till exempel när det gäller dusch och tvätt. Ventilationen i många av våra bostäder är inte anpassad efter detta och klarar därför inte av att ta hand om all den fukt som vi producerar.

Läs mer om ventilation på sidan Ventilation.

Du kan förebygga fukt- och mögelskador genom att tänka på följande:

  • Använd ett duschdraperi och torka upp vatten på golvet efter du har duschat och badat.
  • Rengör badrummets golvbrunnar, under badkaret samt runt lister på badkaret eller duschen.
  • Gör en enklare ventilationskontroll genom att se efter om den klarar av att suga tag i ett vanligt papper. Om du inte har en ventil i badrummet ska det istället finnas en spalt som är ungefär lika bred som ett lillfinger under eller över dörren till badrummet. Den är till för luftväxling så att ventilationen fungerar.
  • Kontakta alltid din fastighetsägare innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Ventilationssystemet har inte alltid kapacitet att ventilera ut all fukt från ett badrum som används av flera personer. Den kvarvarande fukten kan medföra tillväxt av mögel. Detta kan tvättas bort.

Om du misstänker en fuktskada eller att ventilationen är dålig ska du först kontakta fastighetsägaren. Det är viktigt att hyresvärden eller styrelsen först får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du kontaktar miljöförvaltningen.

Det är fastighetsägaren som ska kunna visa att verksamheten sker utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Kraven som miljöförvaltningen ställer på fastighetsägare är minimikrav för att inomhusmiljön i bostäderna inte ska riskera att orsaka hälsoproblem för de boende. Får du ingen hjälp av fastighetsägaren, trots att du tagit kontakt med ansvarig person, kan du anmäla ditt ärende till miljöförvaltningen. Du gör det via formuläret som du hittar på sidan Anmälan om olägenhet/klagomål Öppnas i nytt fönster.

Har du en egen villa som du misstänker har problem med fukt eller ventilation får du själv kontakta en byggnadstenisk kunnig konsult för att få hjälp.

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 december 2023