Farligt avfall

För farligt avfall gäller strikta regler eftersom det kan orsaka skador på människor, natur eller djur. Farligt avfall ska skiljas ifrån vanligt avfall och olika former av farligt avfall ska hanteras enskilt.

Privatpersoner

Privatpersoner ska lämna farligt avfall till sortergården där det tas om hand.

Verksamheter

Det finns många verksamheter där farligt avfall förekommer och hanteringen av farligt avfall styrs därför av en rad regler som regleras i Avfallsförordningen (SFS 2011:927).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Övergripande är det de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken som gäller. De säger att du måste skaffa den kunskap som behövs och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Den som ger upphov till farligt avfall i sin verksamhet är skyldig att se till att det omhändertas på bästa möjliga sätt. En god regel att följa för farligt avfall är att varor som innehåller farliga ämnen blir farligt avfall när de kasseras. För att underlätta omhändertagandet av farligt avfall ska man se till att inte blanda olika sorters farligt avfall med varandra eller annat avfall.

Tillsyn

Miljöförvaltningen har bland annat tillsyn över hur verksamheter hanterar sitt farliga avfall.


Hur hanteringen av farligt avfall får ske och vilka skyldigheter man har när man hanterar farligt avfall regleras av avfallsförordningen (SFS 2011:927)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I bilaga 4 i avfallsförordningen finns en förteckning med avfall som givits en sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av avfallet. Avfall som betecknas med en asterisk* är farligt avfall. Det är verksamhetsutövarens (företagarens) ansvar att klassificera och hantera sitt avfall på rätt sätt.

 • batterier
 • kvicksilvertermometrar
 • bekämpningsmedel
 • lack innehållande organiska lösningsmedel
 • brandvarnare
 • lim
 • elektroniska produkter
 • lysrör
 • fotokemikalier
 • lågenergilampor
 • färg
 • lösningsmedel
 • gasdrivna sprayburkar
 • oljefilter
 • impregneringsmedel
 • spillolja
 • klorin
 • sprayburkar
 • kalklösare
 • syror

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.

Asbest kan finnas i eternitblomlådor, fönsterbrädor, takskivor och ventilationskanaler. Det kan också finnas som isolering i oljepannor och på varmvattenrör samt i äldre kakelfogar och kakelfix.

Läs om hur du hanterar avfall med asbest samt var du kan lämna det på June Avfall och Miljös webbplats.länk till annan webbplats

Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats får du bland annat råd om hur du ska arbeta säkert när du river asbest.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2019