Sophantering

June Avfall & Miljö AB ansvarar för avfallshanteringen i kommunen och driver Mullsjö sortergård.

Sophämtning

June Avfall & Miljö ansvarar för sophämtning. Information om insamling av hushållsavfall finns på deras webbplats www.juneavfall.se Länk till annan webbplats..

Uppehåll i sophämtningen längre än två år.

Du ansöker om uppehåll i sophämtningen via Miljöförvaltningen och Habo kommuns e-tjänst Ansökan/Anmälan om dispens för ändrad avfallshantering Länk till annan webbplats.. Det gäller i maximalt 5 år.

För handläggning av ansökan om uppehåll i sophämtningen tar miljönämnden ut en timavgift fastställd av kommunfullmäktige. Läs mer på sidan Taxor och avgifter. Observera att den befrielsen du får vid godkänd ansökan innebär att du inte behöver betala den rörliga avgiften, men den fasta avgiften kvarstår. Läs om taxan på June Avfall och Miljö AB Länk till annan webbplats..

Sortergård

På sortergården i Mullsjö kan du lämna grovavfall som normalt uppstår i ditt hushåll. Läs mer på sidan Sortergård

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar

Det finns flera återvinningsstationer i kommunen Länk till annan webbplats.. Det är June Avfall & Miljö som ansvarar för dem. De är obemannade insamlingsplatser för tidningar, glas och andra förpackningar och består av ett antal behållare.

Eventuella klagomål på återvinningsstatoner lämnas till June Avfall & Miljö AB

Senast uppdaterad:
30 april 2024