Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteters flaggor

Illustration, Minabibliotek.se

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Alla fem grupper har funnits i Sverige under mycket lång tid och utgör en levande del av det svenska samhället och det gemensamma kulturarvet.

Nationella minoriteters rättigheter

Nationella minoriteters rättigheter är en integrerad del av det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli - samtliga varianter av dessa språk är erkända.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter?

Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss och andra myndigheter. Du har exempelvis rätt till information om dina rättigheter. Du ska också få möjlighet till inflytande och delaktighet samt stöd för att behålla och utöva ditt språk och din kultur. Barn och ungas utveckling av sin minoritetskulturella identitet och det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Språk och kultur i Mullsjö kommun

På Mullsjö kommunbibliotek uppmärksammas de nationella minoritetspråken på olika sätt, exempelvis genom utställningar och temadagar. Där hittar du också böcker på olika minoritetsspråk, men också om olika minoritetsgrupper. Läs mer på bibliotekets sida Språk och kultur

Flaggdagar

Mullsjö kommun flaggar alla allmänna flaggdagar, nordiska länders nationaldagar, vissa nationella minoriteter och övriga flaggdagar. Kommunens flaggning

Senast uppdaterad:
20 februari 2024