Språk och kultur

Vi uppmärksammar de nationella minoritetspråken på olika sätt, exempelvis genom utställningar och temadagar. Hos oss hittar du också böcker på olika minoritetsspråk, men också om olika minoritetsgrupper.

Temadagar

  • Vi på biblioteket uppmärksammar olika temadagar under året, exempelvis de nationella minoriteternas nationaldagar, och skyltar då med böcker om olika minoritetsgrupper samt nationella minoritetsspråk.
  • Hos oss hittar du också böcker på alla minoritetsspråk.
  • Vi håller oss uppdaterade och utbildar oss i minoritetsgruppers kultur, språk och litteratur. Vi är också involverade i en regional arbetsgrupp för bibliotek kring de nationella minoriteterna.
  • Framöver hoppas vi kunna boka in ett författarbesök med en representant från en nationell minoritet.

På sidan Nationella minoriteter och minoritetsspråk kan du läsa mer.

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer!

Kontakt

Senast uppdaterad:
20 maj 2024