Tomgångskörning

I Mullsjö kommun är en minuts tomgångskörning tillåten enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsakar hälsobesvär för många personer.

För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. I Mullsjö kommun gäller ett generellt förbud mot tomgångskörning över en minut. Undantag gäller dock om trafikförhållandena kräver tomgångskörning såsom vid köbildning eller om det krävs för att driva anordning i fordonet för ändamålsenligt användande (gäller inte för uppvärmning).

Brott mot enminutsregeln för tomgångskörning kan polisanmälas. Saken utreds av åklagare och fällande dom kan ge böter.

Senast uppdaterad:
12 april 2024