Grafisk profil

Mullsjö kommuns logotype med kommunvapen innehållande snöstjärna och grantoppar

Mullsjö kommun har en visuell identitet i form av en logotyp, typsnitt och profilfärger. I våra grafiska riktlinjer kan du se hur vi använder de olika delarna.

I Mullsjö kommuns logotyp ingår kommunvapnet och organisationens namn med ett speciellt typsnitt och utformning – detta är kommunens officiella märke som organisation.

Logotyp

Logotypen är ett registrerat varumärke för Mullsjö kommun och får inte användas av andra företag, organisationer eller föreningar. Det krävs medgivande från kommunen för att få använda logotypen exempelvis vid arrangemang där kommunen är delaktig.

Grafiska riktlinjer

Våra grafiska riktlinjer beskriver Mullsjö kommuns grafiska profil, hur vi använder logotypen, typsnitten och vilka färger som används.

Kontakta oss

Kontakta kommunikationsavdelningen om du behöver tillgång till vår logotyp.

Vår logotyp kan liknas vid vår namnteckning, den är personlig och vårt ansikte utåt.

Regler för användning av Mullsjö kommuns officiella märke

Mullsjö kommuns officiella märke är ett registrerat varumärke och varumärkesskyddat.

Mullsjö kommuns officiella märke, eller delar därav, får aldrig användas av andra företag, organisationer, föreningar eller privatpersoner.

Användningen av logotypen och kommunvapnet avgör kommunen själv, vilket sker genom delegation från kommunstyrelsen. Du behöver tillstånd för att få använda logotypen. Missbruk är straffbart.

För frågor, kontakta kommunens kommunikatör.

Beslut: KSAU (kommunstyrelsens allmänna utskott) 30 maj 2013 samt KS (kommunstyrelsen) 18 augusti 2013, KS § 150

Officiella dokument

Officiella dokument som har med verkställighet av nämndens beslut att göra ska vara försedda med det officiella märket. Det är exempelvis ordningsföreskrifter, officiella besked, taxor, biljetter, platsannonser, informationsannonser, policydokument, verksamhetsplaner och framställningar till myndigheter, organisationer och enskilda från nämnder/förvaltningen.

Annonser med denna typ ska också ha officiell prägel, det vill säga innehålla Mullsjö kommuns officiella märke samt följa den grafiska profilen.

Beslut: KSAU (kommunstyrelsens allmänna utskott) 30 maj 2013 samt KS (kommunstyrelsen) 18 augusti 2013 KS § 150

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 december 2023