Elda avfall och ris

Här får du information vad som gäller vid eldning av trädgårdsavfall, virke eller annat byggmaterial.

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I bioavfall räknas också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestämmelserna innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

De nya förutsättningarna gäller inte bara för privatpersoner, utan också trädgårds- eller parkavfall från olika verksamheter. Om det handlar om kommunalt avfall ska avfallet tas omhand av kommunen, i annat fall ansvarar verksamhetsutövaren för att det tas omhand på rätt sätt. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Genom att söka dispens hos kommunen finns möjlighet att få tillåtelse att elda påsk- eller valborgsmässoeld. Detta gäller ifall eldningen sker i samband med offentliga tillställningar på Valborgsmässoafton och om eldningen görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön. Läs mer om Påsk- och valborgsmässoeld

Det är alltid förbjudet att elda rivningsvirke och annat avfall. Detta ska alltid lämnas till sortergård.

Mer om hur du kan hantera trädgårdsavfall hittar du på sidan Trädgårdsavfall

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024