Valborgsmässoeld, påskeld, omfattande eldning

Vid en mer omfattande, större eldning/bränning eller påsk- och valborgsmässoeldar måste du söka dispens och göra en anmälan till kommunen.

Att elda påsk- eller valborgsmässoeld utan dispens från kommunen är inte tillåtet. Men det finns möjlighet att få dispens från förbudet, om eldningen sker i samband med offentliga tillställningar som till exempel majbrasor på Valborgsmässoafton och om eldningen görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön.

När du ska anordna en påsk-, valborgsmässoeld eller annan större eldning måste du:

  • söka dispens hos miljöförvaltningen (görs via Habo kommuns e-tjänst: Sök dispens för eldning Länk till annan webbplats.)
  • anmäla eventuell offentlig tillställning hos polisen
  • ha markägarens tillstånd om det inte är din egen mark. Gäller både privat och kommunal mark.

Anmäl till polisen

Enligt ordningslagen krävs det polistillstånd vid större sammankomst, offentlig tillställning där någon anordnar en eld och där underhållning av musik och/eller fyrverkerier erbjuds.
Länk till polisens webbplats: Polisen, tillstånd för offentlig tillställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök dispens

Sök dispens via Habo kommuns e-tjänst: Sök dispens för eldning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ärendet meddelas även räddningstjänsten.

Vid mycket stor brandrisk eller då eldningsförbud är utfärdat får eldning inte ske.

Tillåtet bränsle för elden är till exempel ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp utan ska köras till en sortergård.

  • Tidpunkt - start och sluttid för eldningen
  • Plats - markerad på en karta
  • Typ av avfall som ska eldas och vilken mängd
  • Markägarens tillstånd

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 maj 2024