Trädgårdsavfall

Det bästa sättet för att ta hand om ditt trädgårdsavfall är att kompostera eller lämna till sortergård.

Har du möjlighet att själv kompostera ditt trädgårdsavfall blir det ett fint näringstillskott för jorden. Det behövs inga tillstånd för att kompostera trädgårdsavfall och du blir självförsörjande på näringsämnen till rabatter och odlingar.

Du som inte kan eller vill kompostera själv kan kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall till någon av kommunens sortergårdar eller Klämmestorps storkompost. Det är kostnadsfritt. Du hittar närmsta sortergård via Sortergårdar, June Avfall & Miljö ABs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är från 1 januari 2024 inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall. Som trädgårdsavfall räknas växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar klassas som trädgårdsavfall. Ved är dock inte avfall och omfattas inte av bestämmelserna.

På sidan Valborgsmässoeld, påskeld och omfattande eldning får du reda på vad som krävs vid offentliga tillställningar med till exempel påskeld, valborgsmässoeld/majbrasa.

Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfallet på kommunal eller privat mark!

Rishögar är störande för grannar och skräpar ner i naturen. Dessutom kan högen börja lukta illa och näring från avfallet kan läcka ut i närliggande vattendrag och bli ett miljöproblem. Skräphögarna kan också inbjuda till att slänga annat än trädgårdsavfall.

Har du svårt att ta hand om ditt trädgårdsavfall kan du säkert gå ihop med några grannar och transportera bort avfallet tillsammans.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024