Simhallens renovering

Den första december 2023 stänger simhallen för en omfattande renovering. Det innebär att vi kommer få en nyrenoverad och modern simhall som kommer stå redo för simträning, plask och bad om ungefär ett år.

Här hittar du mer detaljerad information om hur verksamheten kommer organiseras och hur planen inför renovering av simhallen ser ut.

Den preliminära tidplanen är att renoveringen kommer ta ungefär ett år att genomföra. Om planen inte ändras kommer simhallen kunna öppna igen runt årsskiftet 2024-2025.

Ja, årskortet pausas och du kan använda det igen när simhallen öppnar.

Ja, det är ambitionen. Hälsocenter fyller en viktig funktion och så länge renoveringsarbetet möjliggör tillträde till källarplanet kommer den verksamheten att fortgå.

Ja, det är tanken och ambitionen. I händelse av att källarplanet inte skulle vara tillgängligt en period kan alternativa lokallösningar bli aktuella. Information kommer i så fall gå ut om detta skulle bli aktuellt.

Personalen kommer bland annat att jobba med Hälsocenter och dess utveckling i syfte att stärka folkhälsan i Mullsjö kommun och söka samarbeten med föreningsliv och civilsamhälle.

Tyvärr kommer ingen simundervisning kunna erbjudas under renoveringen av simhallen. Skolan kan möjligen erbjuda alternativ under perioden men det är upp till respektive skola att ta beslut om och informera i de fall alternativa lösningar erbjuds.

Senast uppdaterad:
27 oktober 2023