Så kommer simhallen se ut efter renoveringen

Skissbild på simhallen interiör

I december stängdes simhallen för en omfattande renovering. Nu har kommunens fastighetsenhet skrivit avtal med Brixly, som blir den entreprenör som kommer genomföra arbetet.

Renoveringen kommer att starta om ungefär en månad. När arbetet är klart kommer simhallen ha genomgått ett stort lyft. Under den tid verksamheten håller stängt ska flera delar av fastigheten renoveras.

Alla tätskikt och ytskikt invändigt kommer bytas ut. Även takkonstruktionen och två ytterväggar kommer bytas ut, det innebär även nya fasader och glaspartier. Renoveringen innebär också ett nytt ventilationssystem och brandskyddsåtgärder för fastigheten.

Ta del av de fina skisserna för att få en bild av hur simhallen kommer se ut:

Skissbild på simhallens interiör

Skissbild på simhallens interiör. Bilden är framtagen av Arkitekthuset.

Skissbild på simhallens interiör.

Skissbild på simhallens interiör. Bilden är framtagen av Arkitekthuset.

Skissbild på simhallens exteriör.

Skissbild på simhallens exteriör. Bilden är framtagen av Arkitekthuset.

Skissbild på simhallens exteriör.

Skissbild på simhallens exteriör. Bilden är framtagen av Arkitekthuset.

Skissbild på simhallens exteriör.

Skissbild på simhallens exteriör. Bilden är framtagen av Arkitekthuset.

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 januari 2024