Lotteritillstånd

Idella föreningar kan söka tillstånd hos kommunen för att anordna lotterier

Alla lotterier måste följa Spellagen och Spelförordningen

Ideella föreningar kan söka tillstånd hos kommunen för lotterier som uppgår till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp. År 2023 motsvarar 33 och 1/2 prisbasbelopp 1 758 750 kronor.

När din förening vill sälja lotter måste du först ansöka om att få registrera din förening för lotterier. Den vanligaste formen av registrering gäller i fem år. Under den perioden kan din förening anordna flera lotterier, men du måste skicka in en ny anmälan för varje nytt lotteri. Tillsammans får alla lotterier under femårsperioden sammanlagt uppgå till 33 och 1/3 prisbasbelopp. År 2023 motsvarar det 1 758 750 kronor.

Ansökan om registreringslotteri

Registreringen kostar 300 kronor. Föreningen betalar även kostnaden för lotteriets kontrollant. Tillsammans med ansökan ska du skicka in:

  • Föreningens eller organisationens stadgar.
  • Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år.
  • Protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse har beslutat att söka lotteritillstånd eller lotteriregistrering.
  • Namn på den som föreningen har utsett till lotteriföreståndare.

När registreringen är klar utser kommunen en kontrollant för lotteriet.

Anmälan och redovisning

Din förening ska alltid skicka in en ny anmälan till kommunen för varje nytt lotteri. Efter varje lotteri ska föreningen redovisa lotteriet till kontrollanten.

Blanketter

Finns för nedladdning längre ner på sidan, eller så kan du få dem från kommunens Infocenter.

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 april 2023