Lotteritillstånd

Ska din förening hålla i lotterier? Alla idella föreningar kan söka tillstånd hos kommunen för att anordna lotterier.

Alla lotterier måste följa Spellagen och Spelförordningen

Ideella föreningar kan söka tillstånd hos kommunen för lotterier som uppgår till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp. År 2024 motsvarar 33 och 1/3 prisbasbelopp 1 909 998 kronor.

När din förening vill sälja lotter måste du först ansöka om att få registrera din förening för lotterier. Den vanligaste formen av registrering gäller i fem år. Under den perioden kan din förening anordna flera lotterier, men du måste skicka in en ny anmälan för varje nytt lotteri. Tillsammans får alla lotterier under femårsperioden sammanlagt uppgå till 33 och 1/3 prisbasbelopp. År 2024 motsvarar det 1 909 998 kronor.

Ansökan om registreringslotteri

Registreringen kostar 300 kronor. Föreningen betalar även kostnaden för lotteriets kontrollant. Fyll i ansökan via blanketten Lotteriredovisning (pdf) , 310 kB.

Tillsammans med ansökan ska du skicka in:

  • Föreningens eller organisationens stadgar.
  • Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år.
  • Protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse har beslutat att söka lotteritillstånd eller lotteriregistrering.
  • Namn på den som föreningen har utsett till lotteriföreståndare.

När registreringen är klar utser kommunen en kontrollant för lotteriet.

Anmälan och redovisning

Din förening ska alltid skicka in en ny anmälan till kommunen för varje nytt lotteri. Efter varje lotteri ska föreningen redovisa lotteriet till kontrollanten.

Kontakt

Senast uppdaterad:
15 april 2024