Föreningsstöd

Fotboll på grön gräsmatta med fotbollslag i bakgrunden.

Fotograf: Emil Fritzell

Kommunens föreningsliv stöds av kultur- och fritidsnämnden med olika bidragsformer. Här hittar du vilka bidrag som finns att söka, vilka villkor föreningen behöver uppfylla och hur ni söker.

Föreningsbidrag

Mer information hittar du i dokumentet "Bidragsnormer för föreningar" på sidan Styrande dokument

  1. Startbidrag: går att söka året om
  2. Verksamhetsbidrag: sista ansökningsdag är 25 februari och 25 augusti
  3. Ledarutbildningsbidrag: sista ansökningsdag är 25 februari och 25 augusti
  4. Lokal/anläggningsbidrag: sista ansökningsdag är 15 maj
  5. Bidrag till kultur- & fritidsutskottets förfogande: går att söka året om
  6. Investeringsbidrag 1 och 2: sista ansökningsdag är 15 maj
  7. Övriga bidrag: sista ansökningsdag är 15 maj

Utdrag i de allmänna bestämmelserna

Bidrag enligt punkterna 1-6 utgår till ungdomsorganisationer med minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder, (7-20 år) som betalat, en av kultur- och fritidsnämnden beslutad, minsta medlemsavgift.

Föreningar som inte uppfyller samtliga bidragsnormer som är angivna i kraven, kan få bidrag efter särskild prövning enligt bidragsform 7 "Övriga bidrag".

Stöd till studieförbund

Även studieförbund som har verksamhet i kommunen kan söka bidrag efter speciella regler. Sista ansökningsdag är 15 maj.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:
2 februari 2023