Föreningsstöd

Fotboll på grön gräsmatta med fotbollslag i bakgrunden.

Fotograf: Emil Fritzell

Kommunens föreningsliv stöds av kultur- och fritidsnämnden med olika bidragsformer.

Bidragsformer

  1. Startbidrag
  2. Verksamhetsbidrag
  3. Ledarutbildningsbidrag
  4. Lokal/anläggningsbidrag
  5. Bidrag till kultur- & fritidsutskottets förfogande
  6. Investeringsbidrag
  7. Övriga bidrag

Utdrag i de allmänna bestämmelserna

Bidrag enligt punkterna 1-6 utgår till ungdomsorganisationer med minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder, (7-20 år) som betalat, en av kultur- och fritidsnämnden beslutad, minsta medlemsavgift.

Föreningar som inte uppfyller samtliga bidragsnormer som är angivna i kraven, kan få bidrag efter särskild prövning enligt bidragsform 7 "Övriga bidrag".

Stöd till studieförbund

Även studieförbund som har verksamhet i kommunen kan söka bidrag efter speciella regler.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på www.mullsjo.se/gdpr

Senast uppdaterad:
25 november 2021