Stipendier, fonder och stiftelser

Varje år delar Mullsjö kommun ut stipendie till årets kulturstipendiat. Vi har också några stiftelser och en fond som delar ut medel till olika verksamhet.

Kulturstipendium

Varje år delar vi ut stipendie till årets kulturstipendiat – du kan nominera någon du tycker bidrar till ett härligt kulturliv i kommunen. Senast den 30 april behöver vi din nominering.

 • Du kan inte nominera dig själv
 • Den nominerade behöver inte vara boende i kommunen
 • Den föreslagna stipendiaten ska på ett förtjänstfullt sätt gynna eller ha gynnat kulturlivet i Mullsjö
 • Nomineringen ska vara inne den 30 april det år som nomineringen gäller.

Skriv en motivering samt ange namn och kontaktuppgifter både till dig själv och till den du nominerar. Skicka din nominering till:

Mullsjö kommun
Kultur- och fritid
Box 47
565 21 Mullsjö

Stiftelser/fonder till skola och utbildning

 • Stiftelsen Olof Krons Donation
 • Stiftelsen Lindberg-Berglunds samfond för skoländamål
 • Pola och Tage Anderssons fond (gäller endast för elever vid kulturskolan, regler finns hos Kulturskolan)

Den tillgängliga utdelningen i de två stiftelserna används efter beslut av barn- och utbildningsnämnden till förmån för elever skrivna i Mullsjö kommun, där följande prioriteras:

 1. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 2. Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit
 3. Belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
 4. Förvärv av materiel eller andra saker

Enligt tidigare beslut har grundtexten tolkats så att avkastningen används till verksamheter som kommer hela grundskolan till del, inga stipendier delas ut.

Ansökningar för att ta del av stiftelsepengar gör du via vår e-tjänst.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett:
Ansökan om bidrag ur stiftelse, (pdf 124 kB). , 145.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Infocenter på telefon 0392-140 00 så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Ansökningar till stiftelserna ska ha kommit in till barn- och utbildningsnämnden senast den 31 januari året som ansökan gäller. Nämnden beslutar om ansökningarna vid sammanträdet i april månad.

För information om utdelning och ansökningar, kontakta administrative chefen eller verksamhetsekonomen vid barn- och utbildningsnämnden.

Utbetalning av beviljade belopp sker under samma år eller under året efter. Om det beviljade beloppet inte tas ut senast året efter kommer beloppet att återföras till stiftelsen.

Föreningen Majblomman

Arbetar för att alla barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Bidrag ges till exempel till fritidsaktiviteter, glasögon och sommaraktiviteter. Inkomsterna kommer från skolelevers årliga majblommeförsäljning och delas ut som bidrag i den egna kommunen. Du söker därför med en särskild ansökningsblankett: Bidragsansökan, Majblomman.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Majblommeföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
24 april 2024