Stipendier, fonder och stiftelser

Varje år delar Mullsjö kommun ut stipendier till årets kulturstipendiat, föreningsledarstipendiat samt ung föreningsledare. Kommunen har också några stiftelser och en fond som delar ut medel till olika verksamhet.

Stipendier

Den 15 maj varje år är senaste dag för att lämna in nomineringar för stipendier.

  • Årets kulturstipendiat
  • Årets föreningsledare
  • Ung föreningsledare

Du kan nominera dig själv eller någon annan. Nomineringen ska vara inne den 15 maj det år som nomineringen gäller.

Skriv en motivering samt ange namn och kontaktuppgifter både till dig själv och till den du nominerar. E-posta din nominering till asa.eklund@mullsjo.se eller skicka den med post till:

Mullsjö kommun
Kultur- och fritid
Box 47
565 21 Mullsjö.

Stiftelser/fonder till skola och utbildning

  • Stiftelsen Olof Krons Donation
  • Stiftelsen Lindberg-Berglunds samfond för skoländamål
  • Pola och Tage Anderssons fond (gäller endast för elever vid kulturskolan, regler finns hos Kulturskolan)

Den tillgängliga utdelningen i de två stiftelserna används efter beslut av barn- och utbildningsnämnden till förmån för elever skrivna i Mullsjö kommun, där följande prioriteras:

  1. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
  2. Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit
  3. Belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
  4. Förvärv av materiel eller andra saker

Enligt tidigare beslut har grundtexten tolkats så att avkastningen används till verksamheter som kommer hela grundskolan till del, inga stipendier delas ut.

Ansökningar för att ta del av stiftelsepengar ska göras via blankett, Ansökan om bidrag ur stiftelse, (pdf 124 kB). , 145.1 kB, öppnas i nytt fönster. Ansökningar till stiftelserna ska ha kommit in till barn- och utbildningsnämnden senast den 31 januari året som ansökan gäller. Nämnden beslutar om ansökningarna vid sammanträdet i april månad.

För information om utdelning och ansökningar, kontakta administrative chefen eller verksamhetsekonomen vid barn- och utbildningsnämnden.

Utbetalning av beviljade belopp sker under samma år eller under året efter. Om det beviljade beloppet inte tas ut senast året efter kommer beloppet att återföras till stiftelsen.

Global Grant

Mullsjö bibliotek tillhandahåller GlobalGrant, som är en databas med bidrag och stipendier. Där kan du söka gratis i databasen.

Sök passande bidrag för dig själv, din familj, skola, förening eller organisation.
Det finns även hjälp för att göra ansökningar och presentera dig själv och ditt projekt.

I GlobalGrant ingår också Stora Fondboken och Scholarship & Grants.

Globalgrant Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningen Majblomman

Arbetar för att alla barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Bidrag ges till exempel till fritidsaktiviteter, glasögon och sommaraktiviteter. Inkomsterna kommer från skolelevers årliga majblommeförsäljning och delas ut som bidrag i den egna kommunen. Du söker därför med en särskild ansökningsblankett.

Majblommeföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
15 september 2021