Starta förening

Glad tjej ligger på gräsmatta med fotboll som huvudstöd

Här hittar du information om hur du bildar en bidragsberättigad förening i vår kommun.

Förutsättning

Det behövs en idégivare och minst 10 blivande medlemmar i åldern 7-20 år.

  • Utlys ett sammankallande möte.
  • Utse en interimstyrelse vilken arbetar fram till föreningsbildandet och det första årsmötet.
  • Interimstyrelsens uppdrag blir att arbeta fram förslag till verksamhetsidé, stadgar samt förslag till kommande styrelse.(Normalstadgar finns att få via kommunens Infocenter) Minst någon av styrelsens medlemmar skall vara myndig.
  • När detta är gjort kallar interimstyrelsen till det första årsmötet (föreningens bildande).
  • Besluta där bland annat om: verksamhetsidé, stadgar, styrelsens utseende, gör upp en medlemsförteckning och planera första verksamhetsåret
  • Ansök om bank- eller plusgirokonto.
  • Registrera er förening hos Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Ansök om medlemskap i en riksorganisation.
  • Ansök om startbidrag (pdf) , 115.5 kB, öppnas i nytt fönster. via Mullsjö kommun.

Föreningsregister

Kommunen har ett föreningsregister där föreningar kostnadsfritt kan registrera sig och lägga upp information om föreningen. Föreningarna ansvarar själva för registreringar och uppdateringar i föreningsregistret.
Föreningsregistret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
20 juni 2023