Tömning av enskilda avlopp

June Avfall & Miljö AB ansvarar för att avloppsvattnet tas omhand.

Befrielse från slamtömning och latrinhämtning

Enligt renhållningsordningarna i Habo och Mullsjö kommuner kan du som fastighetsägare befrielse latrinhämtning eller slamtömning. För att få befrielse från hämtningen måste slammet och latrinet tas om hand på ett sådant sätt att inga besvär uppkommer för människors hälsa och miljö.

Slam

Du ansöker om ändrat slamtömningsintervall eller egen tömning av slam via Habo kommuns e-tjänst: Ansökan om ändrat slamtömningsintervall/egen tömning av slam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Latrin

Du ansöker om dispens i latrintömningen via Habo kommuns e-tjänst: Anmälan om eget omhändertagande av latrin/anmälan om latrinkompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Avgift

För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift fastställd av kommunfullmäktige, läs mer på sidan Taxor och avgifter

Tillfälligt uppehåll från slamtömning och latrintömning

Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i latrinhämtningen eller slamtömningen anmäler du det hos June Avfall och Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:
30 april 2024