Sommarjobba i Mullsjö kommun

Bild på en ung kvinna i vårdkläder. På bilden finns en textplatta med texten "Ta plats där du får växa"

I sommar har vi plats för dig som vill se något nytt. Du kanske vill upptäcka nya sidor hos dig själv? Eller så vill du prova att vara en viktig pusselbit i någon annans vardag. Eller bara jobba i ett härligt team, där du växer mer och mer för varje dag som går.

Oavsett vilket så har vi sommarjobbet för dig som vill se nya perspektiv. Ta plats där du får växa på arbetsmarknaden, växa som lagspelare och växa som människa.

Sök sommarjobb idag!

Här hittar du mer info om vilka jobb du kan söka och hur en vanlig arbetsdag kan se ut.

Inom hemtjänsten är du med och ger stöd till en medborgare. Det kan handla om personlig omvårdnad, toalettbesök, dusch, tillsyn, läkemedelshantering, städ, tvätt, social kontakt, promenad, matleverans, inköp och ledsagning.

Att jobba i hemtjänsten innebär att du arbetar dag eller kväll, vardag och helg, enligt schema.

Kontakt, för mer information om jobbet

Enhetschef för hemtjänst, Carina Börjesson
0392 - 141 59

carina.borjesson@mullsjo.se

Korttidsboende ger äldre möjlighet att bo på ett vård- och omsorgsboende under en begränsad period som en del av äldreomsorgen. Det kan vara en medborgare som inte klarar av att bo i sitt hem efter en sjukhusvistelse.

Växelvård eller växelboende är när personen varvar sitt boende i hemma med boende på korttid under en period. Anledningen till detta kan vara att den som vårdar personen i sitt hem, behöver tid för återhämtning för att vardagen ska fungera.

När du jobbar inom korttiden eller växelvården är du med som stöd i den äldres vardag. Det kan handla om personlig omvårdnad, toalettbesök, dusch, tillsyn, läkemedelshantering och social kontakt.

På ett äldreboende jobbar du utifrån den äldres behov och finns med som stöd i vardagen. Det kan handla om personlig omvårdnad, exempelvis toalettbesök, dusch och påklädning, läkemedelshantering, måltider, tvätt, städ och andra vardagliga sysslor.

En annan del av arbetet handlar om att aktivera den äldre genom att följa med på promenader, delta i underhållning och socialt umgänge för att de äldre ska få en meningsfull vardag.

Att jobba på äldreboende innebär att du arbetar dag, kväll eller natt, vardagar och helger, enligt schema.

Margaretas Parks äldreboende har 27 platser fördelat på två avdelningar.

Kontakt, för mer information om jobbet

Enhetschef för Margaretas Park, Malin Dalström
0392 - 141 58

malin.dalstrom@mullsjo.se

På demensboendet Björkgården jobbar du utifrån den äldres behov och finns med som stöd i vardagen. Det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, exempelvis toalettbesök, dusch och påklädning, läkemedelshantering, måltider, tvätt, städ och andra vardagliga sysslor.

En annan del av arbetet handlar om att aktivera den äldre genom att följa med på promenader, delta i underhållning och socialt umgänge för att de äldre ska få en meningsfull vardag.

Att jobba på äldreboende innebär att du arbetar dag, kväll eller natt, vardagar och helger, enligt schema.

Björkgårdens demensboende har 32 platser fördelat på fyra avdelningar.

Kontakt, för mer information om jobbet

Enhetschef för Björkgården, Ingela Gullstrand
0392 - 143 96

ingela.gullstrand@mullsjo.se

En verksamhet för dem som är 65 år eller äldre och har en demensdiagnos.

Hit kommer äldre som är i behov av stöd och sällskap i vardagen. Genom olika aktiviteter som tränar och stödjer varje persons behov kan vi öka livskvaliten och behålla individens resurser.

Vi har en trevlig måltidsmiljö, god mat och social gemenskap. Aktiviteter kan vara tipspromenad, vistelse i vår fina park, träning i grupp eller på gym, bakning, musikunderhållning, spel eller samtal.

Kontakt, för mer information om jobbet

Enhetschef Magdalena Andersson,
0392 - 143 50

magdalena.andersson@mullsjo.se

När du arbetar inom funktionshinderomsorgen är du med och stöttar personens egna resurser och styrkor. Du arbetar utifrån personens behov och förmåga och du motiverar till aktivitet i det dagliga livet.

Det kan exempelvis vara personlig omvårdnad, toalettbesök, dusch men också att handla och laga mat, sköta lägenheten/rummen, planera och hjälpa personen att komma iväg till arbete, skolan eller daglig verksamhet samt stötta vid sociala- och fritidsaktiviteter.

Det kan vara barn, ungdom eller vuxen som kan ha fysiska-, psykiska-, neuropsykiatriska- eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Att jobba inom funktionshinderomsorgen innebär att du arbetar dag, kväll och/eller natt, vardagar och helg, enligt schema.

Våra verksamheter är:

  • Grupp och serviceboende
  • Korttidsboende för barn och unga
  • Personlig assistans
  • Daglig verksamhet
  • Boendestöd

Kontakt, för mer information om jobbet

Enhetschefer inom funktionshinderomsorgen

Enhetschefer

Annika Utterberg
0392 - 141 77

annika.utterberg@mullsjo.se

Rita Carvalho De Valadares Coelho
0392 - 141 17

rita.carvalho-de-valadares-coelho@mullsjo.se

Inom hälso- och sjukvårdsenheten arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Tillsammans ansvarar de för medborgare som bor på kommunens särskilda boenden, Margaretas Park, Björkgården och gruppbostäderna på Lärk- och Falkgatan.

Sjuksköterskorna ansvarar för att möta medborgarens behov av exempelvis sårvård, medicinering, smärtlindring och vård i livets slutskede.

Arbetsterapeuter och sjukgymnast jobbar med att förbättra och upprätthålla olika funktioner efter sjukdom och skada.

Du arbetar dag, kväll och/eller natt, vardagar och helg, enligt schema.

Kontakt, för mer information om jobbet

Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten, Mia Karlsson
0392 - 141 27

mia.karlsson@mullsjo.se

Hos oss på kostenheten får du möjlighet att arbeta på många olika arbetsplatser. Vi har verksamhet inom såväl förskola, skola och äldreomsorg. Ditt uppdrag blir varierande Det kan handla om matlagning, förberedelse, viss bredning av måltider, servering eller disk och hygien.

Du arbetar dag, vardagar och helg, enligt schema.

Kontakt, för mer information om jobbet

Biträdande kostchef

Madeleine Bergman
0392 - 141 95

madeleine.bergman@mullsjo.se

Hos oss får du arbeta med att sköta och underhålla kommunens gator och grönområden tiden april och september.

Vi arbetar för att skapa offentliga miljöer som är trygga, tillgängliga och möjliga att användas av alla. I ditt uppdrag ingår det att arbeta med all typ av grönyteskötsel såsom gräsklippning, rabattskötsel, häckklippning, trimning av gräs samt skötsel och underhåll av planteringar, blommor och träd. Arbetet innebär användning av redskapsbärare, gräsklippare, röjsåg med mera.

Kontakt, för mer information om jobbet

Gata/parkchef

Anna Onnela

0392-141 88

anna.onnela@mullsjo.se

Här hittar du kontaktuppgifter till enhetscheferna inom de olika verksamheterna.

Äldreomsorg

Hemtjänst, korttidsboende och växelvård

Enhetschef Carina Börjesson
0392 - 141 59

carina.borjesson@mullsjo.se

Äldreboende Margaretas Park

Enhetschef Malin Dalström
0392 - 141 58

malin.dalstrom@mullsjo.se

Björkgårdens demensboende

Enhetschef Ingela Gullstrand

0392 - 143 96

ingela.gullstrand@mullsjo.se

Dagverksamhet

Enhetschef Magdalena Andersson

0392 - 143 50

magdalena.andersson@mullsjo.se

Funktionshinderomsorg och personlig assistans

Enhetschefer

Annika Utterberg
0392 - 141 77

annika.utterberg@mullsjo.se

Rita Carvalho De Valadares Coelho
0392 - 141 17

rita.carvalho-de-valadares-coelho@mullsjo.se


Hälso- och sjukvårdsenheten

Enhetschef

Mia Karlsson
0392 - 141 27

mia.karlsson@mullsjo.se

 

Kostenheten, måltidsverksamhet

Biträdande kostchef

Madeleine Bergman
0392 - 141 95

madeleine.bergman@mullsjo.se

Här kan du se filmklipp där personal berättar om sitt jobb och vardagliga händelser i arbetet.

Man får en vidare blick över livet, det finns så mycket mer att uppleva!

Vitalis Victorzon beskriver sitt jobb som undersköterska inom hemvården.


Det är härligt med människorna man jobbar med!

Philip Klarén beskriver sitt jobb som stödassistent inom funktionshinderomsorgen.

 

Vill du vara med och göra skillnad? Ansök om sommarjobb nu! Anna Lind, undersköterska på Margaretas Park, berättar om vad som är det bästa med att jobba inom äldreomsorgen.

Det bästa med mitt jobb är friheten med mycket eget ansvar!

Sara Norsåsen, stödassistent inom funktionshinderomsorgen, berättar i filmen om sitt jobb.

Senast uppdaterad:
8 april 2024