Utveckla företag

Närbild på hörselkåpor och hammare

Här finns en Mullsjöanda med många små företag och några riktigt stora. Kommunens ambition är att företagen ska ha de bästa förutsättningarna för tillväxt och utveckling. Vi vill gärna prata företag med dig!

Mullsjö Utveckling - genom samverkan skapar vi tillväxt

Mullsjö Utveckling AB är navet som stärker näringslivet genom att skapa rätt förutsättningar för tillväxt. Bolaget ägs gemensamt av företagen och Mullsjö kommun är en delägare. Mullsjö Utveckling utgör plattformen för samverkan mellan företag, kommun och skola. Vår samverkan genom samarbete, gemenskap och dialog skapar en än starkare tillväxt för såväl nya och befintliga företag och för näringslivet i sin helhet. Tillsammans skapar vi tillväxt!

Har du en idé eller ett företag du vill flytta med dig till Mullsjö, tveka inte att kontakta oss.

För att stärka och utveckla samarbetet mellan näringslivet, kommunen och olika myndigheter ordnas regelbundna frukostmöten och nätverksträffar för företagare. Vill du veta mer och få inbjudningar skicka e-mail till pernilla@mullsjoutvecking.se

Det finns olika möjligheter att få stöd till utveckling som företagare. Här är några andra vägar att gå där du kan få råd, stöd och vägleding:

Leader Östra Skaraborg är en förening för utveckling av landsbygden i de sju kommuner som finns med i området. Föreningen har har ekonomiska möjligheter att stödja olika utvecklingsprojekt. Besök sidan Leader Östra Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Science Park Mullsjö en arena för utveckling, alternativt nystart av företag/personer med innovativa idéer. Besök sidan Science Park Mullsjö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Företagsjouren är en regional stödfunktion om ditt företag har bekymmer. Besök sidan Företagsjouren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsportalen är en webbplats rörande finansiering vid utveckling och nystart av företag. Besök sidanm Finansieringsportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enterprice Europe Netword ger kostnadsfri vägledning till den europeiska marknaden. Besök sidan Enterprice Europe Network Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Regionalt resurscentrum för kvinnor ska verka för fördjupad och breddad demokrati och ge förutsättningar för lokal mobilisering av alla resurser med syfte att främja en jämnare fördelning av regionalpolitiska resurser mellan kvinnor och män. Besök sidan Regionalt resurscentrum för kvinnor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Infrastukturen är mycket god i vår kommun. Tåg- och flygförbindelser finns inom rimigt avstånd från hela kommunen. Det finns dubbelfilig väg till Jönköping som ger bra kommunikation för bil- och lastbilstrafik. Det pågår också ett arbete med etablering av fiber utanför tätorterna.

Tillgång till fiber är en viktig och strategisk fråga för Mullsjö kommun. Etablering av fiber på landsbygd och tätort pågår och utbyggnationen baseras på den efterfrågan som finns från företag, hushåll, byalag och ekonomiska föreningar i kommunen. Vill du veta mer, eller är du intresserad av fiber kan du skicka e-post till kommunens bredbandsansvarige Erik Knipensjö, erik.knipensjo@mullsjo.se

Vill du utveckla ditt företag via utländska samarbetspartners finns bland annat en avdelning inom Region Jönköpings län att tillgå. Dess uppgift är bland andra att finna lämplig lokalisering för utländska företag i regionen samt söka utländska företag vilka kan utgöra ett värdefullt komplement till vår befintliga näring. Besök sidan på Region Jönköpings län. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder kostnadsfria tjänster: information och rådgivning- förmedling av internationella affärskontakter- service vid teknik- och forskningssamarbeten.

Business Sweden

Business Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. underlättar för svenska företag att växa internationellt, och för utländska aktörer att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 60 av världens mest intressanta marknader.

Har du en idé eller ett företag du vill flytta med dig till Mullsjö, tveka inte att kontakta oss. Se uppgifter i kontaktrutan. Du kan välja att kontakta Mullsjö utveckling, kommunchefen eller kommunalrådet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
17 maj 2024