Rengöring och brandskyddskontroll på restaurang

Här hittar du information om vad som gäller vid rengöring och kontroll av imkanaler om du äger en restaurang eller storkök.

Att rengöra imkanaler i restauranger och storkök är ett kommunalt ansvar och en del av det ansvar kommunen har för sotning och brandskyddskontroll.

En imkanal kan innehålla fett och andra brännbara avlagringar. Detta innebär att en brand som uppstår på en spis eller i en flottyrgryta kan sprida sig vidare i byggnaden. Förutom att rengöra regelbundet är det viktigt att imkanaler och tillhörande komponenter är rätt installerade. Detta kontrolleras genom en brandskyddskontroll. Den ska bland annat ska se till att den brandavskiljande funktionen fungerar på rätt sätt och inte sprider brand vidare.

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. I Mullsjö kommun utförs rengöring och brandskyddskontroll av Skorsten och Vent Claes Abrahamsson AB som kommunen har träffat avtal med.

  • Imkanalerna som finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll - ska rengöras 3 gånger per år
  • Imkanaler som finns i ett kök där mat värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar - ska rengöras 1 gång per år.

Det är i första hand respektive entreprenörs ansvar att rengöringen och kontrollen görs enligt gällande tidsperioder. Verksamheten är skyldig att medverka så att rengöring och kontroll kan genomföras på ett smidigt sätt. Kostnaden tas ut enligt fastställd taxa som kommunen har beslutat om.

  • Imkanalerna som finns i ett kök där matlagning sker i större omfattning än i ett vanligt enskilt hushåll - ska kontrolleras vartannat år
  • Imkanaler som finns i ett kök där mat enbart värms upp eller kök som har pizza- eller bakugnar - ska kontrolleras vartannat år

Det är i första hand respektive entreprenörs ansvar att rengöringen och kontrollen görs enligt gällande tidsperioder. Verksamheten är skyldig att medverka så att rengöring och kontroll kan genomföras på ett smidigt sätt. Kostnaden tas ut enligt fastställd taxa som kommunen har beslutat om.

Det finns en möjlighet för en verksamhet att själva rengöra sin anläggning. Du som utför rengöringen ska visa att du har tillräcklig kompetens på området. Det är nödvändigt att ha tillgång till den utrustning som behövs. Läs mer på sidan Sota själv

När en verksamhet ändras på något sätt och som kanske påverkar sotningen ska det anmälas till Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB. Ändrade förhållanden kan vara ändrad verksamhet, ny ägare eller liknande.

Kontakt

Senast uppdaterad:
23 maj 2024