Dags att skicka in köldmedierapporten för 2023

Hand som fyller i formulär

Senast den 31 mars 2024 ska du som ansvarar för en anläggning skicka in årsrapporteringen för 2023.

Rapporten skickar du in till miljönämnden

Rapporteringsplikt gäller för både mobila och stationära anläggningar som innehåller minst 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Aggregat som innehåller mindre än 5 ton CO2e är inte rapporteringspliktiga och ska inte räknas med i den sammanlagda mängden.

Om du inte skickar in rapporten i tid kan det leda till en miljösanktionsavgift på 1000 kronor.

Miljönämnden granskar kontrollrapporterna för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningarna är i bra skick. För granskningen av kontrollrapporten tar miljönämnden ut en avgift på 1759,50 kronor enligt gällande taxa. Läs mer på sidan Taxor och avgifter eller kontakta miljöförvaltningen.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 mars 2024