Nu har Trollängens förskola öppnat

Collage med Trollängens förskola, interiör och exteriör

Barnen välkomnas av nya lokaler och utemiljöer som ska ge inspiration till att lära, utvecklas och leka.

Det känns väldigt spännande att få vara med och öppna en fin och ny förskola i Mullsjö, framför allt att se alla barn och medarbetare flytta in och fylla förskolan med härlig lustfylld energi!

/Malin Molid Svenningsson, rektor

Förskolan står på grusplanen intill simhallen och har nu öppnat upp sina lokaler för alla barn. Den centrala placeringen gör förskolan lättillgänglig för familjer, både till fots och med bil.

Med två plan och sju hemvister får cirka 120 barn plats i rymliga och verksamhetsanpassade rum. På nedre plan har de yngsta barnen på förskolan sina hemvister och på det övre planet håller de äldre barnen till. Där finns även personalutrymmen och kontor för förskolans ledning.

– Mullsjö förskolor arbetar utifrån devisen ”En förskola där alla röster hörs: forskare, staten, rektorer, pedagoger och barn.”  Målet är att skapa en förskola med en demokratisk miljö som är tillåtande, variationsrik och tillgänglig där barnen ges möjlighet att förundras och lära, säger Malin Molid Svenningsson.

Miljöer som ska inspirera till utveckling, lärande och lek

Förskolan är organiserad med ett gemensamt torg/matsal anpassad för alla åldrar och möblering som ger en känsla av både avskildhet och gemenskap. Lärmiljöerna inomhus är tillgängliga för alla barn och inspirerar till samspel och gemensamt utforskande. Barnen erbjuds mötesplatser med varierande aktiviteter i olika sammanhang.

Utemiljön är fortfarande under uppbyggnad. Inom två veckor finns tre avskilda gårdar med olika upplevelsezoner och flera mötesplatser: den ”trygga zonen” är närmast byggnaden, den ”dynamiska zonen” har stora möjligheter till rörelse och den ”den vilda zonen” har en naturinspirerad sagostig. I närmiljön finns också flera skogspartier och närbelägna lekplatser.

Placeringen av förskolan är noga utvald

Placeringen av förskolan är noga utvald utifrån behovet av en ändamålsenlig omgivning, trafiksituationen, tillgänglig utemiljö och för att underlätta arbetet med permanenta lösningar.

Trollängens förskola är en viktig pusselbit i kommunen långsiktiga arbete med att uppgradera flera av våra förskolor. Detta ger oss möjligheten att hitta goda långsiktiga lösningar samtidigt som vi kan erbjuda bra och anpassade lokaler som barn och personal med stolthet kan kalla SIN förskola.

/Joseph Tornell, barn- och utbildningsnämndens ordförande

Bakgrund

Sagotrollet och Bullerbyn är två förskolor som inte är fullt anpassade för dagens krav på förskoleverksamhet. Lokalerna är gamla och omgivningarna är inte ändamålsenliga. Hyresavtalet för Sagotrollet har löpt ut och Bullerbyns tomt ska ge plats för ny vårdcentral.

Fördjupad information/länktips

2022-12-21 Bygglov för förskola

2022-06-01 Nytt vårdcentrum ger lösning för förskolor

2022-01-28 Bra förskolemiljöer behövs

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 augusti 2023