Bygglov för förskola

Händer som målar och vattenfärger i olika kulörer.

Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna ansökan om tillfälligt bygglov för modulförskola.

Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna ansökan om tillfälligt bygglov för modulförskola. Den blir placerad ovanför Mullsjö simhall. Beslutet kan träda i laga kraft i mitten på januari.

Den 1 juni 2022 fattades ett inriktningsbeslut att förskolorna Sagotrollet och på Bullerbyn på sikt ska ersättas med nya förskolor. Bullerbyn är en gammal förskola där lokaler och omgivning inte är ändamålsenliga. Sagotrollet behöver också ersättas då bygglovet för förskola i lokalen går ut nästa år.

Modulförskola ska lösa situationen för förskolorna

För att klara situationen för förskolorna kommer kommunen att upphandla en modulförskola, med plats för ca 120 barn. Syftet är att ha den i bruk i ett antal år, för att samtidigt kunna jobba med permanenta lösningar för förskoleverksamheten. På grund av den relativt långa tiden för en tillfällig förskola har Mullsjö kommun lagt stor vikt vid utformning av byggnad och omkringliggande utemiljö. Även om lösningen till viss del är tillfällig ska den skapa en inspirerande lärmiljö som fungerar över tid för barnen, verksamheten men också för kringboende.

Placeringen är noga utvald utifrån behoven

Mullsjö kommun tänker placera den tillfälliga modulförskolan på grusplanen nedanför Trollehöjdskolan och simhallen. Placeringen är noga utvald utifrån behovet av en ändamålsenlig omgivning, trafiksituationen, en tillgänglig utemiljö och för att underlätta arbetet med permanenta lösningar. Den centrala placeringen gör förskolan lättillgänglig för familjer, både till fots och med bil.

Parallellt med det har Region Jönköping valt att satsa på Mullsjö och hoppas kunna bygga ett nytt vårdcentrum på den så kallade Bullerbytomten.

Vi är glada att kunna satsa på våra barn och familjer för att få ett attraktivt Mullsjö!

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 december 2022