Bra förskolemiljöer behövs

Flicka sitter vid bord och klipper i papper

Nu utreds förutsättningar för ny förskola i centrala Mullsjö med fokus på hög kvalitet, både lokalmässigt och pedagogiskt.

Mullsjö ska ha förskolor som stimulerar lek, socialt samspel, undervisning och omsorg. Barnen ska ha möjlighet att utvecklas och förundras. Därför utreds förutsättningar för ny förskola i centralorten.

Under utredning

Barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med tekniska nämnden gett verksamheterna i
uppdrag att ta reda på förutsättningar för ny förskola i Mullsjö. Det finns två förskolor som inte
är fullt anpassade för dagens krav på förskoleverksamhet, Sagotrollet och Bullerbyn.Det finns inga beslut ännu kring var eller hur. Det är en utredning som pågår för att ta fram förutsättningar och för att ta fram de bästa förslagen. Vill poängtera att inga politiska beslut är tagna.

/Helén Claesson, barn- och utbildningschef

Ambitionen ska vara att bygga förskolor med hög kvalitet både lokalmässigt och pedagogiskt. Fokus ska läggas på att skapa förutsättningar för att arbeta med små grupper och variationsrik lärmiljö. Det ska vara en förskola som stimulerar lek, socialt samspel, undervisning och omsorg där barnen har möjlighet att utvecklas och förundras. Mullsjö kommunala förskolors pedagogiska kompass och kommunens vision är styrande i processen

Kontakt

Senast uppdaterad:
28 januari 2022