Lekplatser

Bild på lekplats med gungställning och rutschkana.

Trastgatans lekplats

I vår kommun finns tolv lekplatser, två stycken ligger i Sandhem. Lekplatserna varierar både i storlek och utformning.

Besiktning

Lekplatserna besiktigas varje år för att uppmärksamma fel och brister på lekredskapen. Tillsyn sker varannan vecka.

Kontakta oss

Om du har synpunkter eller upptäcker något som är trasigt eller verkar farligt på våra lekplatser, gör en felanmälan till oss så att vi får veta. Felanmälan görs till gata/parkenheten via telefon 0392-141 93.

Mullsjö

 • Tunnelgatan
 • Violgatan
 • Trastgatan
 • Torestorp
 • Barrgatan
 • Torsgatan/Odengatan
 • Mauritzväg
 • Väster Park (bakom Tallkottens förskola)
 • Blåsippsgatan
 • Grönområdet bakom Björkgårdens demensboende

Sandhem

 • Sjövik
 • Torget

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 oktober 2021