Organisation

Foto av kontorslokalen för Mullsjö Energi & Miljö, Kyrkvägen 8

Välkommen till Kyrkvägen 8! Vi är på plats mellan klockan 08-16.

Mullsjö Energi & Miljö AB är ett helägt kommunalt bolag.

Kontoret är på Kyrkvägen 8. Dessutom finns det flera VA- och fjärrvärmeanläggningar i kommunen. Dessa anläggningar måste alltid hållas i drift. Det innebär att vi i ett beredskapssystem har kontroll över verksamheten dygnet runt, året om.

Senast uppdaterad:
5 mars 2024