Vad får spolas ner i avloppet?

Bild på Tops, pensel, nylonstrumpa, målarfärg, piller och annat som inte ska spolas ner i toaletten.

Stopp! Toalettstolen är ingen soptunna. Om många människor slänger lite skräp var, blir det ändå ett stort problem.

Svaret på frågan är enkelt. Man får bara spola ner sådant som kommer från kroppen, samt toalettpapper, rengöringsprodukter till kroppen och vanliga disk-, städ- och tvättmedel.

Kommunala reningsverk är inte utformade för att rena något annat än det som har nämnts här. Välj helst miljömärkta produkter. De bryts ner lättare på avloppsreningsverket och i naturen.

Kommuninvånarnas vanor

På denna sida har vi sammanställt sådant som vi faktiskt hittar på reningsverket men som inte får slängas eller spolas ner i avloppet. I plusrubrikerna får du veta vad du ska göra med avfallet i stället.

Det största vi har hittat genom tiderna är en 12 meter lång gardinkappa som drogs fram efter att ha fastnat i en av pumpstationerna i Mullsjö!

Emellertid är det små saker som till vardags ger större problem för vår verksamhet. Söndertrasade nylonstrumpor och hårstrån kan stoppa en stark avloppspump och bomullspinnar fastnar i små galler på reningsverken.

Vi hoppas du vill vara med och bli en finspolare.

Fett i avloppet bildar hårda proppar som sätter igen ledningarna. Stelnat fett är den absolut vanligaste orsaken till stopp i avlopp, både i bostäder och ute på det kommunala nätet. Matrester och fett i avloppet drar även till sig fler råttor.

Matrester, hårt fett och olja sorterar du som matavfall eller restavfall, beroende på vilken renhållningstjänst du har. På sidan Fettvett lär dig hur du kan gå tillväga på ett smidigt sätt.

Hår tovar sig och kan orsaka driftstopp på ledningar, i pumpstationer och på reningsverket. Släng hår från borstar, hårklippning, rakning och golvbrunnar i restavfallet.

Både snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, som är en mycket giftig metall. Kadmium renas inte på reningsverken utan följer med vattnet eller avloppsslammet och hamnar som ett gift ute i naturen.

En snusprilla är liten, men fyra miljoner prillor om dagen blir en stor hög. Fyra miljoner prillor har branschorganisationen Svenskt Vatten beräknat att vi svenskar spolar ner i avloppet varje dag. Kasta alltid snus och fimpar i restavfallet.

Tack och lov har mängden batterier som kommer till reningsverket minskat. Ett enda batteri som hamnar i avloppsslammet kan förorena en stor mängd slam. Slam som vi återför till åkrar och skogsmarker. 

Dessa produkter består av olika typer av papper som inte löser upp sig och trillar sönder i vattnet. I stället sväller de och orsakar stopp i ledningarna. Måttliga mängder av hushållspapper och servetter får slängas som matavfall. Större mängder ska slängas som restavfall. Våtservetter slänger du alltid som restavfall.

Starka kemikalier och de flesta läkemedel passerar genom verken och kommer ut i naturen. På vägen genom avloppsreningsverken dödar kemikalierna viktiga bakterier som vi använder för att rena vattnet. Vissa läkemedel har en negativ påverkan på djur som lever i våra vatten.

Överblivna läkemedel ska återlämnas till apoteket. Alla slags kemikalier ska lämnas till miljöstationen som farligt avfall på återvinningscentralen.

Topsen fastnar i ett galler som används på reningsverket. Det är svårt att få bort topsen från gallret.

Bindor, tamponger och kondomer skapar driftstörningar på ledningsnätet och på reningsverket eftersom de består av material som inte kan brytas ner. Allt detta hör hemma i restavfallet.

Dessa saker fastnar i de pumpar som hjälper till att pumpa avloppsvattnet till reningsverket. När pumparna stannar finns det risk att avloppsvattnet bräddar, det vill säga rinner ut orenat i naturen i närheten av pumpstationen.

Vissa textilier kan nu lämnas till återvinning. Annars hör det hemma i restavfallet.

Senast uppdaterad:
4 juni 2024