Driftinformation

Foto av översvämning där brunnslock flugit av på grund av regnmassorna.

Upplever du en akut händelse som inte finns med här?

Kontakta oss på Akut felanmälan

Om någon typ av olycka inträffat som innebär fara för liv och hälsa eller fara för miljöskada ska du ringa 112.

Pågående händelser

2021-08-24 klockan 18:00

Vattenläckan är lagad och alla hushåll har nu tillgång till vatten.

Återigen: När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills dess att vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

 

2021-08-24 klockan 9:30

Vattenläckan är lokaliserad och grävning skall snart påbörjas.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills dess att vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.


2021-08-23 klockan 18:50

Vattnet är till stora delar tillbaka. Driftpersonalen har lyckas koppla om vattnet så att endast ett fåtal abonnenter på Sjöleden blir drabbade. Det är hushållen mellan Sjövägen 40 till 67 som fortfarande blir utan vatten.

De som är utan vatten kan hämta dricksvatten från en brandpost vid fotbollsplanen.


2021-08-23 klockan 17:30

Det är en stor vattenläcka på Sjöleden vid Gruvered. Alla abonnenter i Gruvered och

i Gruvered och Torestorp är berörda. Troligtvis kommer vattnet vara borta hela natten och i morgon förmiddag. Felsökning pågår.

Informationen här uppdateras så snart driftspersonalen vet mer.

Du som är utan vatten kan hämta dricksvatten från en brandpost vid fotbollsplanen.

Stopp i avloppet!

Uppdaterad 2021-01-07

Mullsjö Energi & Miljö vill påminna om att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

Toalettpapper löser upp sig i vatten men det gör inte hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar. I stället klumpar det ihop sig och leder till stopp i avloppen.

Hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar som använts vid toalettbesök ska slängas i restavfallet. Även tamponger, trosskydd, tops och bindor sorteras som restavfall och får inte spolas ner i avloppet.

Kommande händelser

Övrigt

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 september 2021