Driftinformation

Foto av översvämning där brunnslock flugit av på grund av regnmassorna.

Upplever du en akut händelse som inte finns med här?
Kontakta oss på Akut felanmälan

Om någon typ av olycka inträffat som innebär fara för liv och hälsa eller fara för miljöskada ska du ringa 112.

Pågående händelser

Här visas pågående händelser.

2024-02-14, klockan 16.15

Vattenläckan är lagad och vattnet är påsläppt. Samtliga abonnenter har nu vatten.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

 

2024-02-14, klockan 08.45

Tidaholmsvägen

Det har blivit en vattenläcka på Tidaholmsvägen mellan Brunnsgatan och Ängsvägen. Boende har informerats och har tillgång till vatten, dock med reducerat tryck. Lagning kommer att påbörjas och vattnet kommer behövas att stängas av helt klockan 10.00.

Vatten finns att hämta i en brandpost vid korsningen Tidaholmsvägen och Brunnsvägen.

 

2024-02-12, klockan 16.25

Talllgatan

Vattenläckan på Talllgatan är lagad och vattnet är påsläppt. Samtliga abonnenter har nu vatten.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

 

2024-02-11, klockan 20.50

Hasselgatan

Vattenläckan på Hasselgatan är lagad och vattnet är påsläppt.

Tallgatan

Arbete med att gräva fram ledningen påbörjades under kvällen. Arbetet kommer att fortsätta under måndagen. Några hus är utan vatten.

Hämta vatten

De flesta på Tallgatan har vatten. En vattentank finns utplacerad vid Tallgatan 30, vändplanen. Medtag egen dunk om du vill hämta vatten. På grund av det kalla vädret kan kranen komma att frysa under natten. Vatten kan alltid hämtas vid Brandstationen, Mossgatan 2, i kranen till vänster om entrén.

Till alla som fått sms-utskick rörande denna störning

När läckorna är lagade och vattnet släpps på kan boende i närområdet ha vatten med påverkad kvalitét.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

Eftersom luft har kommit in i ledningarna kan också tryckstötar uppstå och kranarna i husen skakar till.

 

Tidigare

2024-02-11, klockan 14.35

Hasselgatan

Lagning av vattenläckan på Hasselgatan pågår. Några hushåll är utan vatten.

Tallgatan

Under förmiddagen uppstod en större vattenläcka på Tallgatan. Läckan är lokaliserad och några hushåll är utan vatten eftersom ventiler har stängts av för att stoppa utläckaget.

Lagning av läckan på Tallgatan påbörjas när läckan på Hasselgatan är åtgärdad.

Hämta vatten

De flesta i området har vatten. I övrigt finns en en tappkran där dricksvatten kan hämtas till vänster om entrén till brandstationen, Garverigatan 2. Man får ta med egen dunk för påfyllning.

Till alla som fått sms-utskick rörande denna störning

När läckorna är lagade och vattnet släpps på kan boende i närområdet ha vatten med påverkad kvalitét.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

Eftersom luft har kommit in i ledningarna kan också tryckstötar uppstå och kranarna i husen skakar till.

 

 

2024-02-10, 22.01

På grund av en vattenläcka är vattnet avstängt på Hasselgatan i Mullsjö. Reparationsarbete påbörjas i morgon bitti, söndag.

När vi har ny information kommer den att läggas upp här.

Vattenförsörjning i Mullsjö

2023-09-19, 19.00

Läckan lagad provisoriskt. Alla abonnenter har tillgång till vatten.

 

2023-09-19, 15.25

Hela Vitsippsgatan och delar av Tussilagogatan och Blåsippsgatan har fått vattnet avstängt. En vattenläcka har uppstått i samband med grävarbete i området. Vattnet kommer att släppas på när felet är åtgärdat. I nuläget kan vi inte ange någon tid för detta. Arbetet är påbörjat.

Övriga abonnenter som saknat vatten i sina kranar kommer att få det tillbaka inom kort.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

 

2023-09-19, 15.00

Vi har problem med vattenförsörjningen i Mullsjö. Felsökning pågår.

Vattenläcka, Sjöviksvägen i Sandhem

2023-09-19, 10.30

Vattenläckan är lagad. Alla abonnenterna har tillgång till vatten. Viss igenfyllning och asfaltering är fortfarande kvar att göra.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

 

2023-09-18, 15.30

Läckan är hittad. Arbetet att laga vattenledningen beräknas att vara klart inom två timmar om inget oförberett inträffar. Så abonnenterna bör ha tillgång till vatten i kväll.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

 

2023-09-18, 13.00

Lokalisering av vattenläckan pågår fortfarande. Arbetet försvåras p.g.a. av att det finns mycket vatten i marken. Prognosen för när läckan kommer vara lagad är oklar.

I nuläget är vattentillförseln strypt men alla ska ha tillgång till vatten. Spola gärna upp vatten för eget bruk eftersom vattnet kommer att stängas av helt när ledningen ska lagas.

 

2023-09-18, 09.00

En vattenläcka har uppkommit på Sjöviksvägen i Sandhem.
Vattnet kommer att stängas av från Sjöviksvägen/Vinkelgatan
nu på förmiddagen.
I nuläget saknas prognos för när felet kommer vara åtgärdat.

Spola upp vatten för eget bruk. Vid längre avstängning
kommer vattentank att köras ut.

När vi har ny information kommer den att läggas upp här.

Sjöviksvägen i Sandhem

Uppdatering 2023-09-14, kl 09.00

Kokningsrekommendationen hävs från och med nu.

Provresultaten från de senaste dagarna visar att vattnet åter kan drickas och inte utgör någon risk för hälsan.

De bakterier som detekterats har varit koliforma bakterier. Inga e-coli har förekommit. Halterna har varit låga och nu kan vi med säkerhet säga att ingen risk för magsjuka eller annan påverkan på hälsan har förelegat.

Orsaken till störningen på vattenverket var att ytligt vatten läckt in i brunnen på grund av de ovanligt stora regnmängderna den sista tiden.

Kraven på kommunalt producerat dricksvatten är mycket stränga. Kokningsrekommendation ska införas direkt om det kan finnas en risk för människors hälsa. Till dess att man identifierat orsaken till en störning och åtgärdat kvalitén på det vatten som sänds ut på ledningsnätet kan det föreligga en risk. För att se om införda åtgärder får önskad effekt krävs provtagning. Analyserna av proverna tar tid och därför dröjer det innan en kokningsrekommendation kan hävas.

Vi tackar er alla för ert tålamod och till er som har hört av er tackar vi för trevligt bemötande!

Hur du kokar vattnet

Koka upp vattnet tills det bubblar kraftigt. Det räcker för att döda bakterier, virus och parasiter.

Tänk på att allt vatten som ska in i munnen ska vara kokt. De flesta kaffebryggare håller inte tillräckligt hög temperatur.

För mer information läs Livsmedelsverkets Faktablad Kokning av dricksvatten - faktablad (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Faktablad som PDF Kokningsrekommendation (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

 

Tidigare information

Uppdatering 2023-09-11, 12.50

Kokningsrekommendationen kvarstår.

Vi ser att kloreringen har fått positiv verkan på provresultaten. Det är för tidigt att säga något om när kokningsrekommendationen kan hävas. Ytterligare analysresultat inväntas och nya prover på dricksvattnet tas varje dag tills störningen är över.

Som komplement till att koka vatten finns en vattentank uppställd vid Träffpunkten. Där får man hämta vatten. Kom ihåg att ta med egen dunk eller annan behållare för vatten. Syftet är främst att underlätta för familjer som har större behov av vatten, till exempel för barnfamiljer. Det är lämpligt att tänka solidariskt och inte hämta mer än nödvändigt.

Vattentanken kontrolleras dagligen och byts vid behov.

Uppdatering 2023-09-09, kl 10.40

Kokningsrekommendationen kvarstår över helgen och åtminstone några dagar in i nästa vecka.

Att analysera bakterier tar 2-3 dygn. Det är osaken till att vi inte kan ge snabba svar på när störningen kommer att vara över.

Prover på dricksvattnet tas varje dag. Vi förväntar oss att våra åtgärder såsom klorering börjar få mätbar effekt ute på hela ledningsnätet de närmsta dagarna.

Som komplement till att koka vatten finns en vattentank uppställd vid Träffpunkten. Där får man hämta vatten. Kom ihåg att ta med egen dunk eller annan behållare för vatten. Syftet är främst att underlätta för familjer som har större behov av vatten, till exempel för barnfamiljer. Det är lämpligt att tänka solidariskt och inte hämta mer än nödvändigt.

Vattentanken kontrolleras dagligen och fylls på vid behov.

Uppdatering 2023-09-08, kl 20.40

Kokningsrekommendationen kvarstår över helgen.

Som komplement till att koka vatten finns en vattentank uppställd vid Träffpunkten. Där får man hämta vatten. Kom ihåg att ta med egen dunk eller annan behållare för vatten. Syftet är främst att underlätta för familjer som har större behov av vatten, till exempel för barnfamiljer. Det är lämpligt att tänka solidariskt och inte hämta mer än nödvändigt.

Vattentanken kontrolleras under helgen och fylls på vid behov.

Uppdatering 2023-09-08, kl 16.00

Kokningsrekommendationen kvarstår över helgen. Prover på vattnet har tagits under dagen och ytterligare prover kommer att tas under helgen för att följa utvecklingen.

Under dagen har klorering av vattnet i Sandhem påbörjats. En förändring av smak och lukt kan därför väntas. Förändringen innebär ingen hälsofara. Lukten och smaken av klor försvinner vid kokning.

2023-09-08, kl. 10.00

Alla som är anslutna till kommunalt vatten i Sandhem rekommenderas att koka sitt vatten. Preliminära provresultat visar att vi har bakterier i vattnet.

Nya prover tas idag på ett flertal platser på ledningsnätet. Felsökning pågår.

Rekommendationen att koka vattnet kommer att kvarstå under flera dagar.

Stopp i avloppet!

Uppdaterad 2021-01-07

Mullsjö Energi & Miljö vill påminna om att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

Toalettpapper löser upp sig i vatten men det gör inte hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar. I stället klumpar det ihop sig och leder till stopp i avloppen.

Hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar som använts vid toalettbesök ska slängas i restavfallet. Även tamponger, trosskydd, tops och bindor sorteras som restavfall och får inte spolas ner i avloppet.

Kommande händelser

Här visas kommande händelser.

Övrigt

Här kommer du vidare för att få meddelande vid driftstörningar.

Kontakt

Senast uppdaterad:
14 februari 2024