Driftinformation

Foto av översvämning där brunnslock flugit av på grund av regnmassorna.

Upplever du en akut händelse som inte finns med här?

Kontakta oss på Akut felanmälan

Om någon typ av olycka inträffat som innebär fara för liv och hälsa eller fara för miljöskada ska du ringa 112.

Pågående händelser

2021-06-30, klockan 16.10

Vattnet påkopplat igen.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills dess att vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

 

2021-06-30, klockan 12.06

Vattenläckan lokaliserad och grävningsarbete påbörjats. Läckan beräknad fixad under dagen. Vatten finns att hämta i brandpost vid vändplan.

 

2021-06-30, klockan 08.53

Vid Sagers väg 2 och 4 och Tunnelgatan i Mullsjö har det blivit en vattenläcka. Driften är på väg för att åtgärda felet.

Stopp i avloppet!

Uppdaterad 2021-01-07

Mullsjö Energi & Miljö vill påminna om att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

Toalettpapper löser upp sig i vatten men det gör inte hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar. I stället klumpar det ihop sig och leder till stopp i avloppen.

Hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar som använts vid toalettbesök ska slängas i restavfallet. Även tamponger, trosskydd, tops och bindor sorteras som restavfall och får inte spolas ner i avloppet.

Kommande händelser

Text

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 juni 2021