Driftinformation

Foto av översvämning där brunnslock flugit av på grund av regnmassorna.

Upplever du en akut händelse som inte finns med här?

Kontakta oss på Akut felanmälan

Om någon typ av olycka inträffat som innebär fara för liv och hälsa eller fara för miljöskada ska du ringa 112.

Pågående händelser

Här visas pågående händelser.

22022-05-13, klockan 8.00

Vattenavstängning kommer att ske i dag klockan 10.00 på Ängsvägen. Akut reparation av brandpost. Avbrottet kommer att vara cirka 30 minuter.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills dess att vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och eventuellt kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

Ängsvägen Sandhem

Stopp i avloppet!

Uppdaterad 2021-01-07

Mullsjö Energi & Miljö vill påminna om att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

Toalettpapper löser upp sig i vatten men det gör inte hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar. I stället klumpar det ihop sig och leder till stopp i avloppen.

Hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar som använts vid toalettbesök ska slängas i restavfallet. Även tamponger, trosskydd, tops och bindor sorteras som restavfall och får inte spolas ner i avloppet.

Kommande händelser

Här visas kommande händelser.

Övrigt

Här kommer du vidare för att få meddelande vid driftstörningar.

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 maj 2022