Driftinformation

Foto av översvämning där brunnslock flugit av på grund av regnmassorna.

Upplever du en akut händelse som inte finns med här?

Kontakta oss på Akut felanmälan

Om någon typ av olycka inträffat som innebär fara för liv och hälsa eller fara för miljöskada ska du ringa 112.

Pågående händelser

Här visas pågående händelser.

 

Aktuellt

2023-04-04, klockan 16.30

Vattenläckan är nu lagad och de flesta abonnenter bör ha fått vattnet tillbaka.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills dess att vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och eventuellt kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.
Om du har fått in mycket partiklar kan du behöva skruva loss silarna som sitter längst ut på kranen och rengöra dessa.

2023-04-04, klockan 14.10

En vattenläcka i Mullsjö orsakar problem för abonnenter i följande områden:

  • Västra industriområdet, Nyhem, Ryfors och Västerkärr.

I nuläget saknas prognos för när felet kommer vara åtgärdat.

För dem som behöver hämta vatten kan det göras vid brandstationen i Mullsjö. Tappkran finns vid sidan om huvudentrén. Ta med egna behållare att fylla vattnet i.

När vi har ny information kommer den att läggas upp här.

Mullsjö Energi och Miljö AB kommer inom kort att färga fjärrvärmevattnet i Mullsjö grönt som ett sätt att kvalitetssäkra leveransen. Den gröna färgen hjälper oss nämligen att lättare spåra eventuella läckor i fjärrvärmenätet. Att använda färgämne är en väl beprövad metod som använts sedan 1980-talet inom energisektorn för att upptäcka och spåra läckor i fjärrvärmesystem.

Grönt vatten i diskho

Ämnet som används för att färga vattnet heter Pyranin och är ett livsmedels- klassat och luktfritt natriumsalt som är ofarligt både för hälsa och miljö. Färgämnet används också i till exempel diskmedel, tvål och schampo vilket betyder att du fortfarande kan duscha, tvätta och diska även om du ser grönt vatten då det inte missfärgar eller förstör något. Dock ska du undvika att använda det gröna vattnet vid matlagning eftersom det gröna vattnet är fjärrvärmevatten. Använd alltid kallt vatten till matlagning.


Färgämnet har en kraftigt grön färg som är fluorescerande. Tack var detta kan vi hitta läckor även utomhus i dagvattenbrunnar eller vattensamlingar genom att använda en UV-lampa.

Vi ber våra fjärrvärmekunder att vara uppmärksamma, både privata villakunder och fastighetsägare till flerfamiljshus och lokaler. De flesta fjärrvärmekunder märker inte att vi färgat vattnet men om du ser grönt vatten är det sannolikt en läcka någonstans som måste utredas.

Om varmvattnet i din kran färgas grönt behöver din värmeväxlare repareras eller bytas ut på grund av läckage. Äger du din fastighet kontaktar du ett VVS-företag för åtgärd. Hyr du din bostad kontaktar du din hyresvärd/vaktmästare eller motsvarande.

Ser du grönt vatten utomhus, till exempel i ett dike eller på en gräsmatta kan det finnas ett läckande fjärrvärmerör i närheten.

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner är informerade om åtgärden.

Hör av dig till oss på MEMAB om du ser grönt vatten!

Stopp i avloppet!

Uppdaterad 2021-01-07

Mullsjö Energi & Miljö vill påminna om att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

Toalettpapper löser upp sig i vatten men det gör inte hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar. I stället klumpar det ihop sig och leder till stopp i avloppen.

Hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar som använts vid toalettbesök ska slängas i restavfallet. Även tamponger, trosskydd, tops och bindor sorteras som restavfall och får inte spolas ner i avloppet.

Kommande händelser

Här visas kommande händelser.

Övrigt

Här kommer du vidare för att få meddelande vid driftstörningar.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 april 2023