Driftinformation

Foto av översvämning där brunnslock flugit av på grund av regnmassorna.

Upplever du en akut händelse som inte finns med här?

Kontakta oss på Akut felanmälan

Om någon typ av olycka inträffat som innebär fara för liv och hälsa eller fara för miljöskada ska du ringa 112.

Pågående händelser

Vattenläcka i Sandhem

2020-10-13

Nu är infarten till Ängsgatan från Stråkenvägen öppnad och man kan köra som vanligt. Asfaltering sker inom kort.

2020-10-12

Vattenläckan lagades under fredagen.

Idag måndag pågår återfyllnad av vägen. Infarten till Ängsvägen från Stråkenvägen är fortsatt avstängd. För att nå fastigheterna på Ängsvägen får man åka via Lyckåsvägen.

2020-10-08

Under dagen pågår reparationsarbete av vattenläcka på Ängsvägen i Sandhem.

Ett fåtal fastigheter har fått vattnet avstängt och har fått information i sina brevlådor.

Infarten till Ängsvägen från Stråkenvägen är avstängd. För att nå fastigheterna på Ängsvägen får man åka via Lyckåsvägen.

Återhållsam bevattning tillåten

2020-08-11

Dessa restriktioner gäller tills vi meddelar annat och man kan räkna med att de kvarstår hela sommaren.

Alla som använder kommunalt vatten i Mullsjö tätort, Nyhem och Västerkärr uppmanas att bara använda vatten till hushållsändamål, det vill säga till:

  • Dryck och matlagning
  • Hygien
  • Städ, disk och tvätt

Sandhem berörs inte av dessa begränsningar.

Bevattning

Återhållsam bevattning av mindre planteringar och nyttoväxter, såsom grönsaksodling, kan ske om det är nödvändigt. Omfattningen får motsvara det man skulle vattna med en vattenkanna. I länken Vattensmart finns bra information om sparsam bevattning men även andra kloka vattenråd.

Att vattna med olika typer av spridare är inte tillåtet. Det åtgår 8 - 15 liter per minut och med många spridare blir det snabbt en volym som motsvarar en stor vattenläcka.

Vattenverkets kapacitet

Vattenverkets kapacitet att pumpa ut vatten på ledningsnätet och till vattentornet är begränsad. Det är anledningen till att restriktionerna kvarstår, trots att vi har bra vattennivåer i grundvattentäkten.

Skulle bevattning med spridare åter tillåtas kommer vi att få samma driftproblem som vi hade i början av sommaren.

Pooler

Har man en mindre plaskpool till sina barn, får den givetvis fyllas på. Vill man fylla en större pool ska man kontakta Kundtjänst för planering.

Läckor

Det är svårt att hitta vattenläckor som inte syns ovan mark. Tyvärr ligger Mullsjö på sandig mark. En vattenläcka rinner därför rakt ner och måste bli riktigt stor innan den blir synlig.

Vi har lagat några läckor under året men misstänker att vi fortfarande har en större läcka som vi inte lyckats lokalisera.

Vi är alltid tacksamma om du som medborgare är uppmärksam och meddelar oss om du ser något som får dig att misstänka vattenläcka.

Eget vatten

I Mullsjö finns det många fastigheter med egen brunn eller med tillstånd att ta vatten ur Mullsjön. Det innebär att om du ser någon som har sin vattenspridare igång, är det alltså inte säkert att det är kommunalt vatten.


Stopp i avloppet!

Uppdaterad 2020-08-11

Mullsjö Energi & Miljö vill påminna om att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

Toalettpapper löser upp sig i vatten men det gör inte hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar. I stället klumpar det ihop sig och leder till stopp i avloppen.

Hushållspapper, våtservetter eller tvättlappar som använts vid toalettbesök ska slängas i restavfallet.

Kommande händelser

Avstängning av fjärrvärme natten mellan 22 och 23 oktober.

2020-10-13

Ett arbete kommer att utföras på fjärrvärmenätet natten mellan 22 och 23 oktober med start ca. kl.19.00.

Samtliga abonnenter inom blåmarkerat område kommer att påverkas, se nedan.

För ytterligare information kontakta Mullsjö Energi & Miljö AB:
Hans Gille, HMG E-Konsult, 070-638 00 55, hans@hmgek.se

Matias Benér, VD, 070-510 49 60

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020