Vattenmätare

Bild där man ser vattenmätarens räkneverk och plomberingen

Den modell på vattenmätare som är vanligast i vår kommun.

Nästan alla hushåll som har kommunalt vatten har en vattenmätare. Mätaren ägs av Mullsjö Energi & Miljö och det finns en del saker du som fastighetsägare behöver veta. Vi har samlat informationen här.

Varje år i september skickar vi ut avläsningskort så att du kan rapportera in aktuell mätarställning. Du ska rapportera in avläsning varje år. På så vis kan vi fakturera för den mängd vatten som du gjort åt. Mellan avläsningarna fakturerar vi en uppskattad förbrukning, som baseras på förbrukningen tidigare år.

Bild som visar vattenmätarens ID-nummer och mätarställning

Det är vattenförbrukningen som du ska rapportera in till oss.

På avläsningskortet du fått står hur du kan göra för att rapportera in vattenförbrukningen.

De röda pilarna snurrar när vatten går genom mätaren. Ett varv för respektive visare, sett från vänster till höger, motsvarar 1 liter, 10 liter, 100 liter och en kubikmeter (1000 liter).

Det svarta kugghjulet snurrar endast när vatten går genom mätaren.

Avläsning av vattenmätare.

 1. Det smidigaste sättet att rapportera din avläsning är direkt här på hemsidan: Formulär för vattenavläsning
 2. Varje år i september skickar vi ut ett avläsningskort till alla abonnenter. Vi ber dig fylla i mätarställningen och returnera kortet till oss Vi kan tyvärr inte ta emot avläsningen via telefon. Om du nyligen har lämnat in en avläsning kommer du inte att få något kort.

Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att mätarplatsen för vattenmätaren är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Bland annat måste du innan ett mätarbyte kontrollera att dina avstängningsventiler fungerar samt se till att mätaren är lätt att komma åt.

Mullsjö Energi & Miljö AB äger vattenmätaren. Du som fastighetsägare äger och ansvarar för mätarkonsoll, avstängningsventiler och ledningar på fastigheten.

Vattenmätaren är plomberad. Det är inte tillåtet att bryta plomberingen. Om du ska utföra byte av mätarkonsoll eller ventiler måste du förstås kontakta oss.

Vattenmätaren är vattenfylld och innehåller ett glasfönster. Den måste därför sitta frostfrittför att inte frysa sönder. Det kan uppstå kostsamma vattenskador när en mätare fryser.

 • Stäng av alla kranar i fastigheten. Då ska det svarta kugghjulet på vattenmätaren stå helt stilla.
 • Om det ändå rör sig, så passerar vatten genom mätaren.
 • Kontrollera först toaletter och droppande kranar.
 • Om du inte hittar felet på så vis, läcker det från någon ledning eller koppling.

Ha för vana att årligen kontrollera avstängningsventilerna vid vattenmätaren. Vid en akut vattenläcka i huset kan det få avgörande betydelse att ventilerna går att stänga snabbt.

Var alltid varsam och använd inte stor kraft för att lossa en ventil. 

Sitter en ventil fast, är det bättre att kontakta en fackman.


Läs detta noga om det sitter en LK580 eller LK581 i din fastighet!

Under åren 1975-1985 användes ibland en ventil som heter LK580. Även LK581 har också används som avstängningsventil. Dessa ventiler har en spärring som inte är av beständigt material. När man skruvar på ventilratten kan den flyga i taket och vattenskador kan uppstå i huset.

Ventilen innebär en risk för vattenskador på din fastighet och den bör bytas ut snarast.

Se exempel på märkning av ventil på bilden nedan.

Information om LK580, en avstängningsventil.

Ventiler av typen LK580 och LK581 är inte säkra och man ska inte undersöka om ventilen fungerar!


Har du en annan ventil än LK580 eller LK581, gör så här för att kontrollera ventilerna:

 • Stäng avstängningsventil 1 mjukt och öppna en vattenkran i huset.
 • Om det svarta kugghjulet står stilla och vattnet snart slutar rinna ur kranen, fungerar den ventilen.
 • Stäng kranen och öppna sedan avstängningsventil 1 mjukt.
 • Gör på samma sätt med avstängningsventil 2.
Vattenmätare med avstängningsventiler och plombering

Säkerställ regelbundet att båda ventilerna fungerar.

Om det svarta kugghjulet snurrar när ventilen stängts och det kommer vatten ur kranen är ventilen trasig. Den bör då bytas ut. Kontakta lämplig fackman som kan utföra arbetet och kontakta oss några dagar innan det är dags att stänga av vattnet ute i gatan.

Ungefär vart 10:e år byter vi ut vattenmätaren i din fastighet. Den nedplockade mätaren skickas i väg för provning. När provningen är avslutad och godkänd, så byts räkneverket i mätaren. Med ett nytt räkneverket kan mätaren återanvändas och vi sparar på både pengar och miljö.

Vattenmätaren ska placeras enligt svensk standard. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att mätarplatsen uppfyller aktuella krav. Innan vattenmätaren monteras ska vattenmätarplatsen godkännas av Mullsjö Energi & Miljö AB.

Mullsjö Energi & Miljö AB tillhandahåller, monterar, byter och äger vattenmätarna.

Fastighetsägaren är skyldig att vårda sin vattenmätare samt se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte.

Vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren.

Beskrivning av vattenmätarens placering

Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Mätaren måste monteras med avläsningsfönstret uppåt. Standard bygglängd på vattenmätaren är 220 mm. Anpassa vattenmätarkonsolen efter denna standard.

Mätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte heller placeras framför den. Mätaren ska placeras innanför husets yttervägg så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och annan yttre åverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten.

Om vattenanslutningen till mätaren är större än 50 millimeter bör golvbrunn finnas. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Belysningen ska vara god.

För industrier och verksamheter med behov av större vattenmätare än standardmätaren Qn2,5 gäller delvis andra monteringsanvisningar. Kontakta alltid Mullsjö Energi & Miljö i dessa fall.

Vattenmätaren plomberas vid montering. Plomberingen får inte brytas. Skulle plomberingen gå sönder ska du alltid kontakta Mullsjö Energi & Miljö direkt.

Anmälan för anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar sker med hjälp av en blankett.

Kontakt

 • MEMAB Kundtjänst

  Telefontid: måndag - torsdag 9-11.30

  0392-140 43

  memab@mullsjo.se

  Besöksadress

  Kyrkvägen 8, 565 32 Mullsjö

  Postadress

  Box 47, 565 21 Mullsjö

Senast uppdaterad:
18 januari 2024