Ändring av VA-taxa 2023

Bild

Den 15 november 2022 beslutade kommunfullmäktige att höja avgiften för vatten och avlopp (VA-taxan).

Abonnenterna får en höjd taxa för VA på 18 procent. Taxan börjar gälla från den 1 januari 2023.

Anders Åman, VD Mullsjö Energi & Miljö AB, förklarar att VA-avgiften ändå är jämförelsevis låg jämfört med många andra kommuner i landet.

Enligt Nils Holgersson rapporten | VA 2022. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - som listar landets kommuner utifrån priser för sophämtning, el, uppvärmning och VA - har Solna lägst kostnader för VA och Tjörn högst.
Mullsjö hamnar i år på plats 85 av landets 290 kommuner.

–Vi genomför höjningen för att bland annat satsa på underhåll, exempelvis för att kunna förebygga vattenläckor. Det beror också på att vi måste möta det ökande behovet av reinvesteringar av befintliga rörnät, just för att kunna säkerställa framtida leveranser, säger Anders.

Höjningen motsvarar ungefär 105 kr inklusive moms/månad för en ”medelvilla”. Det motsvarar ett enbostadshus med vattenförbrukning cirka 150 kubikmeter per år.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad:
21 december 2023