Om upphandling

I Mullsjö kommun köper vi varor, tjänster och entreprenader för över 200 miljoner kronor varje år. Eftersom inköpen finansieras av skattepengar så finns det regler som ska följas. Reglerna gäller för alla inköp, oavsett om det kostar några kronor eller flera miljoner kronor.

Inköpsprocessen omfattar alla steg från att ett behov uppstår till att leveransen är fullgjord och fakturan betald.

Regler och bestämmelser

Vi som kommun har en mängd regler och bestämmelser att förhålla oss till när vi gör inköp. Till exempel måste vi följa delegationsordningar, ta hänsyn till miljöprogram, upphandlingslagar, avtalslag, köplag och bestämmelser kring fakturahantering.

Försöker göra det enkelt

Vi hoppas att du som företagare respekterar att vi följer dessa regler, vi kan till exempel inte köpa vad vi vill från vem vi vill. Men så långt det är möjligt försöker vi att göra det enkelt för dig att hitta våra upphandlingar, lämna anbud och att skicka fakturor.

Lyckad upphandling

En lyckad upphandling är en upphandling där det kommer många bra anbud och där såväl små som stora företag tävlar på lika villkor. Till slut får vi leverans av ett hängivet företag som erbjuder en effektiv och gärna innovativ lösning på vårt behov!

I Mullsjö kommun har vi riktlinjer för inköp och upphandling. De reglerar inköp från första kronan.
Den som upphandlar ska följa de grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och konkurrens. På Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskrivs på ett tydligt sätt innebörden av dessa principer.

Upphandling av varor, tjänster eller entreprenader som kostar mindre än 100 000 kronor per kalenderår omfattas av enklare regler.

För inköp över 100 000 kr under ett kalenderår ska upphandlingen konkurrensutsättas. Det sker genom att minst tre företag tillfrågas eller genom att direktupphandlingen annonseras. Om inköpets värde överstiger 700 000 kr (2024) under hela den tänkta avtalstiden så ska ett annonserat upphandlingsförfarande tillämpas.

Varor och tjänster som kommunen behöver köpa regelbundet upphandlas ofta som ramavtal. Från ett ramavtal kan vi sedan löpande beställa det vi behöver.

Om du som leverantör anser att du har blivit missgynnad på grund av felaktigheter i en upphandling så finns det vissa möjligheter att begära överprövning. Dessa möjligheter finner du i 20 kap i lagen om offentlig upphandling.

Helst av allt så vill vi att du påtalar fel direkt till oss så snart du upptäckt dem under annonseringstiden så att vi om möjligt kan rätta till felen, istället för att ärendet ska hamna i en tidskrävande process hos Förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad:
14 februari 2024